Podpořte novou tribunu.

 

Rekonstrukce tribuny – jedná se o rekonstrukci památkově chráněného objektu tribuny navržené v puristickém stylu. Naším cílem je zachovat charakter a atmosféru prvorepublikového stadionu tak, jak jej navrhl v roce 1923 architekt Karel Chochola. Zároveň však vytvořit lehkoatletický stadion, jehož sportoviště i zázemí bude odpovídat současným parametrům. Rekonstrukce tribuny započala v září 2018 a termín dokončení je stanoven na červenec 2019. Vzhledem k velké finanční náročnosti jsme vyhlásili veřejnou sbírku prostřednictvím sbírkového účtu vedeného u České spořitelny – č. účtu 2761012339/0800 (osvědčení čj: KUJCK/45977/2015/OLVV-2)

ADOPTUJTE SI SEDADLO!

tribuna

Vyberte si sekci, volné sedadlo a adoptujte si ho. Sedadlo označíme štítkem s Vaším jménem, či Vámi zadaným textem (30 znaků). Cena adopce je 1000 Kč / sedadlo. Cenu zaplaťte na účet sbírky dle pokynu zaslaného na Vámi zadaný e-mail do 1 týdne.