Datum konání:
20.03.2018 00:00


VALNÁ HROMADA T. J. SOKOL ČESKÉ BUDĚJOVICE ... Více

1.03.2018 22:40:53


Sokolské čtení ... Více

25.02.2018 23:31:03


Šibřinky 2018 ... Více

Registrace k odběru novinek

 

Současnost Sokola


O  ČESKOBUDĚJOVICKÉ  SOKOLSKÉ  JEDNOTĚ  K  1. 1. 2017

Jako každoročně konstatuji, že českobudějovická sokolská jednota
patří mezi největší a nejstarší jednoty v rámci současné Sokolské župy Jihočeské.

Členská základna ke konci roku 2016:

jednota eviduje 1530 členů - proti minulému roku více o 132 členů.
Podle věkového složení - žactvo 787, dorost 93, dospělí 650.

Výbor jednoty se při volbách na VH konané dne 22. března 2016 obměnil a „zeštíhlil“.
Schází se nadále pravidelně 2x měsíčně pod vedením starosty br. ing. Josefa Kadlece.

Členové výboru:

                                             1. místostarosta Stanislav Gryc
                                             2. místostarosta Eva Sedláková
                                             jednatel ing. Milan Pázler
                                             náčelnice Ing. Věra Pázlerová
                                             hospodářka Stanislava Kubešová
                                             vzdělavatelka Milada Pospíšilová

Nepodařilo se zatím získat náhradu za dlouholetého náčelníka, který ze zdravotních důvodů nekandidoval.
Ve funkci nepokračuje ani jednatelka, ses. Masopustová.
Oběma jmenovaným výbor za odvedenou práci na VH poděkoval.

Nadále platí fakt, že o finance a veškeré provozní záležitostí se v kanceláři jednoty s obrovským nasazením stará
tajemnice a  též účetní, ses. Petra Štojdlová. Úspěšně se v řádném termínu postarala loni
o zapsání naší jednoty do spolkového rejstříku, což byla mravenčí práce!
Díky jí a ses. Evě Sedlákové se daří využívat různé granty a dotace.

Dvě členky naší jednoty letos obdržely za dlouholetou práci sokolské pamětní medaile –
ses. Otilie Týmalová zlatou a ses. Věra Pázlerová stříbrnou. Blahopřejeme!

Potkala nás také smutná událost,
v neuvěřitelných 103 letech zemřela v květnu „naše Jarmilka“, ses. Schestauberová.
Celoživotní sokolka a dobrý člověk. S povděkem jsme přijali přání rodiny a stáli v obřadní síni čestnou stráž.

Jednota se zapojila do projektu ČOS s názvem
100 sokolských keší republice, který je směřovaný k oslavám 100. výročí založení československého státu.
Zřízené kešky jsou zveřejňovány i na světovém webovém portálu geocaching.com.
Tu naši, sokolskou, se jménem T. J. Sokol ČB a s číslem 24,
vytvořil a ukryl na jaře 2016 náš místostarosta br. Standa Gryc
a ohlasy na její na její obsah a zaměření jsou příznivé.
 

Cvičí a sportuje se ve všech třech sokolovnách, které českobudějovická jednota vlastní, využívá a udržuje.
Sokolovny poskytují zázemí všem našim oddílům a zbylé hodiny se pronajímají školám, event. dalším zájemcům,
vytíženost tělocvičen je možné najít na webových stránkách jednoty.

Na velké sokolovně na Sokolském ostrově se v roce 2016
provedla nákladná rekonstrukce celé hlavní střechy, ukončená v listopadu.
Náš obětavý správce Jan Borovka opravil potom již v prosinci vnitřní omítky na ochozech,
které byly nejvíce poškozeny dlouhodobým zatékáním – prý, aby to bylo pěkné na šibřinky!
Strop velkého sálu se bude opravovat a malovat v létě, v době minimálního provozu.

Byla provedena rekonstrukce první části sociálního zařízení na stadionu
a šatny tamtéž byly vybaveny novými lavičkami.  

Na podzim byla dokončena nová fasáda na objektu rožnovské sokolovny.
Je třeba již jen přišroubovat vývěsku a „firmu“.
Připravuje se zateplení a související úpravy fasády sokolovny v Suchém Vrbném.

Připravena je druhá etapa rekonstrukce atletického stadionu na Sokolském ostrově a nadále se,
vzhledem k velké finanční náročnosti akce, shání pomoc s financemi.
Máme i prodloužené stavební povolení, abychom byli připraveni.
O všechny stavební záležitosti se obětavě stará hospodářka ses. Stáňa Kubešová,
pracuje v oboru a využívá pro Sokol své znalosti a praktické zkušenosti.

Průběžně se oplňuje a obnovuje i cvičební nářadí  ve všech tělocvičnách.
Také zde využíváme různé granty a dotace.
Dbáme na řádné revize.
Na náš atletický stadion bylo pořízeno nové zastřešení doskočiště pro skok vysoký. 
 

Sport pro všechny (dříve používaný název je všestrannost) - cvičenci se scházeli v minulém roce
v 19 event. 20 oddílech podle věkových kategorií či zaměření a věnovalo se jim 47 cvičitelů.
Oddíly: RD (3x), PD a mladší žactvo (3x), mladší a starší žactvo, dorostenky a mladší ženy, ženy (2x),
cvičení pro ženy – bodystyling, muži, cvičení pro seniory, rekondiční cvičení na velkých míčích,
oddíl pobytu v přírodě, zdravotně postižení Arcus – život, tenis, sálová kopaná a turistický oddíl seniorů.

Župních přeborů všestrannosti se zúčastňuje v současných letech
především žactvo naší jednoty v různých kategoriích.

Podrobné údaje o oddílech, charakteristiku činnosti,
kontakty a časy i místo cvičení najdete na  webových stránkách jednoty.

Oddíl RD – velmi oblíbené a hodně navštěvování cvičení -
ve velké sokolovně cvičí se svými rodiči děti ve věku 2,5 – 4, event. 5 let,
menší děti potom najdete ve dvou skupinách v sokolovně Suché Vrbné.

Předškolní děti a mladší žáci cvičí úspěšně ve velké sokolovně, v Rožnově i Suchém Vrbném.
Vedoucí a cvičitelé oddílů již potřetí pořádali společně jednoduché atletické „závody“,
jejichž cílem je vzbudit u dětí radost z pohybu a soutěžení.
Letos se zúčastnilo 64 dětí a zájem roste. Nejmladšímu účastníkovi byly necelé tři roky.
Soutěžilo se v běhu, hodu kriketovým míčkem a skoku do dálky.
Nejúspěšnějšími závodníky ve svých kategoriích byli:
Laura Vávrová, Lucie Jurigová, Ondřej Pechoč, Liliana Kotašková a Matěj Nejedlý. Blahopřejeme!

Mladší a starší žáci cvičí vždy v pondělí ve velké sokolovně, stejně  jako  
oddíl dorostenek a mladších žen, který se z tohoto oddílu vyčlenil.

Muži cvičí ve velké sokolovně, věnují se i volejbalu.

Ženy cvičí ve velké sokolovně i v Suchém Vrbném.
Ženy také navštěvují cvičení pro seniory v Rožnově – schází se kolem 30 cvičenek ve věku 60 až 90 let!
Úspěšně se „uchytilo“ cvičení pro ženy s programem na formování postavy – bodystyling.

Na pravidelné cvičení všestrannosti chodí také některé členky oddílu seniorské turistiky
a také ženy z oddílu Arcus – život, kde se schází zdravotně postižení,
v tomto případě lidé, kteří překonali onkologické onemocnění.
Členky oddílu Arcus-život však také pomáhají s osvětovou činností a veřejnou sbírkou při tzv. „Květinovém dnu“.
Dále v ČB spolupořádají s Magistrátem města akci Plaveme prsa,
to je celostátní charitativní akce, štafetové plavání pro všechny příchozí.

Členové a členky těchto jmenovaných oddílů jsou duší všech mimořádných sokolských aktivit a akcí pro děti.
Bez nich by se neobešel žádný Mikuláš, šibřinky, dětské akce na které nás přizve Magistrát města,
nebo Pohádkové putování kolem sokolovny.
Jako dobrá parta také společně slaví významné narozeniny,
či v červnu konec cvičebního roku. Je to vždy dobrá příležitost k popovídání.

Rekondiční cvičení na velkých míčích působí v Rožnově,
nabízí možnost pobytů se cvičením v tuzemsku i v zahraničí. Kontakt viz webové stránky.

Pobyt v přírodě – se současným vedením tento oddíl pracuje od roku 1997
a využívá krásnou klubovnu ve velké sokolovně.
K činnosti píše ses. Majka Šmilauerová:
Tento oddíl měl již delší dobu „mladší část“ (školáky) a „starší část“ (instruktory a vedoucí).
Protože se mladší část neustále rozrůstala jak početně tak věkově, rozdělili jsme ji od září 2015
na dvě skupiny (1.- 3. třída a 4.- 6. třída) se samostatným programem.
Tím dostali příležitost i mladí vedoucí vyzkoušet si celoroční samostatné vedení oddílu.
Pro nejmladší děti jsme připravili celoroční program inspirovaný indiány s použitím materiálů Ligy lesní moudrosti:
děti plní úkoly ze svých Korálkových zápisníků, za které dostávají korálky do svých náhrdelníků.
Starší školáci mají celoroční hru s fantasy prvky,
ve které pro záchranu dobra používají své zálesácké znalosti a dovednosti,
cvičí si spolupráci i strategické myšlení.
Vedoucí a instruktoři, kteří v oddíle vyrostli, připravují a vedou letní tábor pro širší okruh zájemců.
I tentokrát se konal již tradičně na Kadově, táborová hra byla na téma Harryho Pottera.

Odrostlí členové oddílu pomáhají pravidelně při cvičení všestrannosti dětí
či při akcích pro děti, které jsou určeny i veřejnosti.
Připravují velmi oblíbené lanové překážky a celé lanové systémy při šibřinkách, či asistují v programu
Pohádkového putování kolem sokolovny ke Dni dětí nebo zajišťují předvánoční zdobení stromečku  zvířátkům.
 

V roce 2016 byl oddíl pořadatelem župního přeboru Závodu zálesácké zdatnosti,
který se konal začátkem dubna na Sokolském ostrově a v budějovické Stromovce.
Zúčastnilo se ho přes 50 dětí ze 4 jednot naší župy. 

Činnost oddílů tenisu a sálové kopané se dá zařadit jako tzv. sportování pro radost.

Představujeme též divadelní oddíl – loutkohru manželů Rendlových, Divadélko máma a táta.
Oba loutkáři hrají hodně  pro školy a školky a  šíří povědomost o Sokole při každém vystoupení.

 

Výkonnostní sport – sportovní oddíly naší jednoty - u ČOS jich pro daný rok bylo registrováno 21:
atletika, americký fotbal, badminton, korfbal, horolezectví, nohejbal, volejbal, kulturistika, stolní tenis, frisbee.
Z bojových sportů jsou to oddíly karate, capoeira, Iaido-Kendó, kick-box, aikido a   tai-chi-chuan.
Dále oddíl roztleskávaček – Helľs Cheerleaders, oddíl sportovního tance,
dva oddíly historického šermu a oddíl scénického šermu, který se přidal v dubnu 2016.

Členové jednotlivých oddílů se zúčastňovali soutěží pořádaných ČOS, některé pak sami pořádali.
Jejich činnost je většinou řízena také příslušnými sportovními svazy
– to platí hlavně pro atletiku, badminton a korfbal.
Některé oddíly se sportu věnují jen rekreačně či hrají nižší soutěže (podnikové ligy),
ale mnozí sportovci mají i mezinárodní úspěchy a jsou dlouhodobě členy oficiálních reprezentačních týmů.
Oddíly bojových sportů – karate, Iaido-Kendó jsou členy příslušných  mezinárodních organizací,  
zúčastňují  se seminářů, stáží  a zvou do ČB pravidelně i hosty ze zahraničí.
O některých oddílech podrobněji, opravdu však jen někteří vyhověli mé prosbě o pár vět o činnosti….

Podrobné údaje o oddílech, charakteristiku činnosti, kontakty a časy i místo cvičení najdete na  webu jednoty.
Též odkazy na případné oddílové webové stránky.

Atletický oddíl je největším oddílem jednoty.
Má statut SZM (= Sportovní základna mládeže) a VSD (= Výkonnostní sport dospělých)
a jejich činnost je přímo podporována i odborem sportu ČOS.
Oddíl má přes 350 členů, stará se o velkou dětskou základnu. Patří mezi nejpočetnější atletické oddíly v rámci ČOS.
Vedoucí oddílu atletiky, br. Tomáš Najbrt napsal pro ročenku:
Atletická sezóna 2016 byla pro oddíl velmi úspěšná. Oddílu se dařilo nejen v soutěži jednotlivců,
ale i v soutěžích družstev. A právě v nich jsme dosáhli výjimečného úspěchu,
když naši junioři na domácí půdě obsadili výborné 3. místo
a nechali za sebou většinu juniorských družstev z celé republiky.
Výborná byla i družstva dospělých. Muži i ženy si vítězstvím ve 2. lize vybojovali postup do 1. ligy.
Neztratila se ani družstva žáků a žákyň, kterým jen krůček chyběl k postup mezi deset nejlepších družstev ČR.

V soutěžích jednotlivců jsme opětovně dosáhli vynikajících výsledků.
Čtyři naši atleti obdrželi nominační dopis k reprezentaci ČR. Tomáš Kratochvíl reprezentoval na MU do 15 let.
David Kotek ale bohužel na MU do 19 let nakonec pro nemoc necestoval.
Na ME veteránů v hale jsme měli dva zástupce:
Jarda Lorenc získal ve své kategorii 2. místo ve skoku vysokém, Tomáš Železný byl ve skoku dalekém devátý.

Na MČR jsme získali 16 medailí. Máme 9 titulů Mistra republiky.
Tomáš Kratochvíl je dokonce čtyřnásobným. David Kotek má tituly dva,
po jednom Jirka Polák, Valerie Soukupová a juniorská štafeta 4x200m.
Čtyři atleti byli na MČR stříbrní Jirka Polák, Štěpán Bosák, Veronika Piklová a štafeta juniorů 4x100m.
Bronzové medaile byly celkem tři. Získali je Jirka Polák, David Kotek a Magdalena Burdová.
Kromě medailí jsme měli dalších 37 finálových umístění.
Jirka Polák navíc dosáhl výjimečného úspěchu, když vytvořil nový halový rekord ČR na 200 m juniorů.  
Oddíl atletiky bezchybně zorganizoval v září v ČB MČR družstev juniorů a juniorek v atletice.

Začátkem listopadu 2016 se konal již 14. ročník Běhu kolem Sokolského ostrova,
i letos pod záštitou magistrátu města i krajského úřadu.
Závod se vždy těší velkému zájmu,
letos se sešlo více než 300 účastníků – nejmladšímu bylo 1,5 roku, nejstaršímu 75 let.
Přijíždí i mnoho odchovanců našeho oddílu.
V rámci této akce se konal již podesáté charitativní  Běh s kuřetem.
Na dobrovolném startovném se vybralo 11 486 Kč.

 

Vedoucí oddílu badmintonu, br. Vokoun mi pro ročenku sdělil:
Oddíl měl v roce 2016  tři mládežnické reprezentanty : Vojtěcha Lapáčka, Báru Hadáčkovou a Jana Janoštíka.
Oddíl má řadu dalších výkonnostních hráčů,
ale pro obsáhlost výsledků uvádíme jen výsledky na MČR a zahraničních turnajích.
Bára Hadáčková jako 1. hráčka ČR, však byla půl roku zraněná a bohužel chyběla na mistrovstvích České republiky.
I přesto má oddíl má za sebou úspěšný rok. 

4. 12. 2016  Mistrovství ČR jednotlivců, Most - kategorie U17 - Jan Janoštík,
umístění 2. místo čtyřhra,  3. místo mix, 5.-8.místo dvouhra

11. 12. 2016  Mistrovství ČR  jednotlivců, Ostrava – kategorie U19 – Vojta Lapáček,
umístění  2. místo mix, 5.-8. místo čtyřhra, 5.-8. místo dvouhra

27. 11. 2016  Mistrovství ČR  jednotlivců,  Český Krumlov – kategorie U13,
Daniel Dvořák, umístění: 3. místo čtyřhra, 9.-16. místo mix, 9.-16. místo dvouhra
David Dvořák, umístění 5.-8. místo čtyřhra
Klára Neubauerová, umístění 17.-32. dvouhra, 9.-16. místo čtyřhra 

Mezinárodní turnaje:

2.-3. 4. 2016 Yonex Junior cup Berlín, kategorie U15, Jan Janoštík, 3.místo dvouhra,
kategorie U 11, Daniel Dvořák, 2. místo dvouhra, 3. místo mix   

15.-17. 4. 2016 Silver Shuttlecok Lendava 2016, kategorie U15, Jan Janoštík  1. místo dvouhra, 1. místo čtyřhra

6.- 8. 5. 2016  Fridrischafen /398 hráčů/, kategorie U15
Jan Janoštík, 2. místo dvouhra, 1. místo čtyřhra
Bára Hadáčková, 2. místo dvouhra, 1. místo čtyřhra

14.-15. 5. 2016 Kaiserslauten, kategorie U13, David Dvořák 6. místo

10.-12. 6. 2016 Mezinárodní turnaj družstev ČK - závodníci ze sedmi zemí, 1. místo výběr ČR s Janem Janoštíkem

27.-28. 8. 2016 Langenfeld, Jan Janoštík, kategorie U17 - 9. místo – osmifinále

12. 9. 2016 Záhřeb, Daniel Dvořák 1. místo mix /s Jus.Muchovou /, 9. místo dvouhra

21.10.- 23.10. 2016,  22.TEM Slovenia Youth International, Jan Janoštík 1.místo dvouhra, 3. místo čtyřhra

28. 12. 2016  Holandský Hoensbrok na Carlton International Youth 2016

O korfbale píše ses. Stáňa Kubešová:
Oddíl měl v soutěžní sezóně 2015/2016 v soutěžích řízených Českým korfbalovým svazem
celkem 4 družstva, z toho 3 seniorská a 1 žákovské.
První družstvo seniorů si po zisku vícemistrovského titulu z předešlé sezóny v nejvyšší korfbalové soutěži u nás
- Česká korfbalová extraliga, opět zajistilo finálovou účast.
Z tohoto klání bohužel odešlo po tuhém boji poraženo a skončilo opětovně na celkovém 2. místě.
Vícemistrovský titul je však důvodem ke spokojenosti,
neboť dokazuje dlouhodobou stabilní výkonnost našeho extraligového družstva.
Již mnoho let zpět naše družstvo končí buď na 1. nebo na 2. místě nejvyšší korfbalové soutěže v ČR.
Nadpoloviční většina tohoto družstva tvoří základní kostru seniorské reprezentace ČR
a největšími akcemi v uplynulé soutěžní sezóně pro ně bylo Mistrovství světa hráčů do 23 let,
které se konalo v červenci 2016 v ČR (Olomouc) a náš tým zde skončil na 3. místě,
 dále Mistrovství Evropy seniorů 2016, které se konalo na přelomu října a listopadu 2016 v Nizozemí.
Náš tým zde skončil na 7. místě.
Druhé družstvo seniorů obsadilo konečné 3. místo v 1. České korfbalové lize.
Žákovské družstvo obsadilo v Lize starších žáků U16 6. místo.  

Hlavní trenérka roztleskávaček Hell´s cheerleaders, ing. Veronika Prantlová:
V sezóně 2016 se tým Hell´s cheerleaders velmi pěkně rozrostl. Přišly nové děti, junioři i senioři
(v cheerleadingu je to kategorie ve věku od 15 let!).
Trénovali jsme 3x týdně a malé děti 1x týdně.
Absolvovali jsme čtyři české soutěže a dokonce i jednu zahraniční v Movie Parku v Bottropu (Německo).
Tradičně jsme vystupovali při zápasech dalšího oddílu naší jednoty,
oddílu amerického fotbalu, týmu Hellboys.                             

Činnost oddílu Ultimate Frisbee přiblížila Sarah Tošnerová:
Náš oddíl Ultimate Frisbee s názvem 3SB se v roce 2016 zúčastnil všech turnajů české ligy,
zaštítěných Českou asociací létajícího disku. Tentokrát se tým soustředil spíše na oddělené kategorie.
Na začátku roku proběhla halová sezóna, ve které se mužské části podařilo vybojovat 5. místo
a slečny se staly mistryněmi ČR!
Venkovní sezóna se týmu vyvedla ještě lépe. V kategorii open (muži) vybojovali chlapci stříbro
a v kategorii women (holky) získaly hráčky další titul mistryň ČR!
Ve smíšené kategorii mix se týmu nepodařilo obhájit titul, ale odvezl si krásné 3. místo.
Kromě české ligy si tým zahrál i na lize evropské, kde se probojoval až na finálový turnaj a obsadil 8. místo.
Dále se hráči z 3sb zúčastnili vyhlášeného plážového turnaje Paganello v italském Rimini s mezinárodní účastí,
ze kterého si přivezli stříbro.
Pochlubit se mohou hráčky 3sb také organizací prvního ročníku jediného ženského mezinárodního turnaje v Evropě
s názvem Princess Cup, který se uskutečnil v červnu přímo na sokolském stadionu v Českých Budějovicích.
Nelze opomenout, že mnoho juniorů a juniorek z našich řad
reprezentovalo Českou republiku na juniorském MS 2016 ve Vratislavi!
Několik našich dospělých hráčů také reprezentovalo na MS 2016 v Londýně.
Pro více informací o týmu lze navštívit facebookové stránky 3sb, případně webové stránky www.3sb.cz

O činnosti oddílu historického šermu Ribaldo píše jeho vedoucí Pavel Foltan:
I když jsme šermíři, nenajdete nás na hradech, zámcích, ani městských slavnostech.
Drtivá většina naší činnosti se odehrává v tělocvičně bez diváků.
Baví nás cvičit šerm pro naši vlastní radost a uspokojení z pohybu, podobně jako jiná bojová umění.
Snažíme se rekonstruovat středověké umění boje v jeho autentické formě a také si naplno vyzkoušet jeho funkčnost.
Je to pro nás koníček jako každý jiný, volnočasová aktivita, rozvíjející tělo i ducha.
Poslední nábor nových členů, který proběhl na podzim 2016, rozšířil naše řady na současných 17 členů.

Technika šermu slouží jednotlivým členům také jako skvělý základ pro další související zájmy, jako je scénický šerm, rekonstrukce historických bitev, living history, LARP, a podobně.
Zaměřujeme se na německou školu šermu dlouhým mečem beze zbroje (tzv. Blossfechten).
Podle potřeby a zájmu se věnujeme i středověkému zápasu (Ringen).

Kromě pravidelných tréninků organizujeme i mimořádné
víkendové akce s hostujícími lektory a účastníme se soustředění, setkání šermířů a soutěží
(spolupracujeme zejména se školou šermu Digladior, Školou šermu Brno,
někteří naši členové se účastní turnajů pořádaných v rámci Česko - Slovenské HEMA ligy, apod.).

Karate – sami o sobě říkají: cvičíme si pro radost, zdraví a samotné cvičení je pro nás cílem.
Starají se o početný dětský oddíl, podnikají spoustu výprav a závodů též pro děti.
V únoru 2016 již potřetí zorganizovali Kata 24 maraton, což je nepřetržité čtyřiadvacetihodinové cvičení,
při kterém se střídají skupiny vyznavačů různých bojových umění.   

O činnosti oddílu Tai-chi-chuan píše jeho vedoucí Jiří Vaněček:
Činnost oddílu Tai-chi-chuanu se zaměřila na:

Zavedli jsme pravidelně jednou měsíčně víkendové cvičební semináře Tai-chi- chuanu v prostorách naší sokolovny.
Semináře jsou volně přístupné jak pro členy Sokola (v roce 2016 měl náš oddíl 19 členů),
tak i zájemce z řad ostatních oddílů a veřejnosti.
Naši cvičenci se účastnili mnoha domácích i zahraničních akcí ať jako lektoři, nebo i jako řadoví cvičenci.

V roce 2016 Jiří Vaněček a Irena Vaněčková úspěšně absolvovali školení cvičitelů
„Zdravotní tělesné výchovy III. třídy“ (Zdr. TV).  
Dle získaných zkušeností chtějí do budoucna rozšířit cvičební program o toto cvičení.

Tance – část oddílu se věnuje americkému stepu a klasickému jazzovému stepu.
Spolupracují s Klubem neslyšících v ČB a neslyšící tanečníci se stali již součástí oddílu se samostatným tréninkem.
Na podzim 2016 pořádal oddíl kurz stepu pro začátečníky, budou pokračovat.  

Část členů tancuje standardní a latinsko-americké tance jen pro radost.
 

Heslovitě o dalším dění v jednotě:

 

Více o jednotě i na našich internetových stránkách www.sokol-cbu.cz,
kde u některých oddílů najdete odkaz i na jejich vlastní internetové stránky.
Sportovní oddíly mají svůj oficiální soutěžní program dle koordinace jednotlivých sportovních svazů
a je nemožné sem všechno přepisovat.

O některých připravovaných akcích, především všestrannosti, informujeme dále nejen v sokolovnách na nástěnkách,
ale směrem k veřejnosti ve vývěsních skřínkách na třech místech ve městě (sokolovny v dalších městských částech a v malé skřínce přímo na hlavním náměstí). A samozřejmě v rozhlase a tisku. Píšu „některých“ – jsme velká jednota ve velkém městě, máme na 40 různých oddílů, které se scházejí na třech místech a mají svůj bohatý program. Opravdu se nedá pochytit všechno (nakonec není ani všechno mířeno k veřejnosti a svoji propagaci ve sportovních kruzích si ve sportovních oddílech obstarávají sami).

Na pozvání  Magistrátu  statutárního města ČB se i letos zúčastnili sokolové v krojích
vzpomínkových shromáždění ve dnech 8. května a 28. října.

Nezapomínáme na významná životní výročí našich členů.

 

 

Milada Pospíšilová, vzdělavatelka T.J. Sokol České Budějovice, únor 2017

 

 

 

 

 


T. J. SOKOL České Budějovice, Sokolský ostrov 1, tel. 724 902 989 © 2017 T. J. SOKOL České Budějovice