Datum konání:
8.03.2020 00:00


Naši furianti - představení sokolských divadelních souborů ... Více

23.02.2020 20:04:50


Úspěch našich atletů na MČR v Ostravě ... Více


Registrace k odběru novinek

 

Současnost Sokola


O  ČESKOBUDĚJOVICKÉ  SOKOLSKÉ  JEDNOTĚ  K  1. 1. 2019

Po celý rok jsme si připomínali 100 let od založení naší republiky

Českobudějovická sokolská jednota patřila i v roce 2018 nadále
mezi největší a nejstarší jednoty v rámci současné Sokolské župy Jihočeské.

Ke konci roku 2018 jednota evidovala celkem 1609 členů,
z toho 708 dospělých a 901 dětí a mládeže do 18 let.

Složení výboru jednoty (od volební VH v roce 2016) se nezměnilo.
Schází se nadále pravidelně 2x měsíčně (ev. mimořádně podle aktuální potřeby),
pod vedením starosty br. ing. Josefa Kadlece.

Členové výboru:

1. místostarosta Stanislav Gryc
2. místostarosta Eva Sedláková
jednatel ing. Milan Pázler
náčelnice Ing. Věra Pázlerová
hospodářka Stanislava Kubešová
vzdělavatelka Milada Pospíšilová

Nadále se nepodařilo získat náhradu na pozici náčelníka.

O finance a veškeré provozní záležitostí se v kanceláři jednoty s obrovským nasazením
a přehledem stará tajemnice a zároveň účetní, ses. Petra Štojdlová.
Hlavně díky jí se daří využívat nejrůznější  granty a dotace – na vybavení či na činnost.
Na možnosti upozorňuje členy všech našich oddílů osobně i na našem webu.
Na úvodní stránce je možné zaregistrovat svou e-mailovou adresu
k odběru všech novinek vložených na tento web.

Do projektu ČOS s názvem 100 sokolských keší republice, se zapojila naše jednota již před dvěma lety.
Tu naši, sokolskou, se jménem T.J. Sokol ČB a s číslem 24,
vytvořil a ukryl na jaře 2016 náš místostarosta br. Standa Gryc.
Najdeme ji i na světovém webovém portálu https://www.geocaching.com..

Českobudějovická jednota vlastní, využívá a udržuje v ČB tři sokolovny a atletický stadion na Sokolském ostrově.
Poskytujeme zázemí všem našim oddílům a zbylé hodiny se pronajímají školám, event. dalším zájemcům,
vytíženost tělocvičen i stadionu je možné najít na webových stránkách jednoty.

Prioritní stavební akcí jednoty je v současné době rekonstrukce tribuny
na atletickém stadionu na Sokolském ostrově.
Po několikaletém úsilí se nám konečně podařilo získat dotace a to jak z MŠMT,
tak i z Jihočeského kraje a od Statutárního města České Budějovice.
I přes získání dotací jsme, vzhledem k vysoké ceně rekonstrukce,
byli nuceni vyjednat pro financování této rekonstrukce úvěr u České spořitelny.

Podmínkou přidělení dotace od Statutárního města byl prodej pozemku s tenisovým kurtem na Sokolském ostrově.
Mimořádná VH jednoty ho po velké diskusi schválila, neboť tento pozemek není pro naší činnost nezbytný.

Uvádím zajímavé vyjádření náměstka primátora našeho města p. ing. Ivo Moravce:

„Sokol je výjimečný spolek. Zchátralá tribuna na sokolském stadionu je ostudou města.
Stojí uprostřed Budějovic a opravit potřebuje. Sokol si sehnal peníze a my bychom mu měli pomoci.
Chápu, že je to nesystémové, ale přimlouvám se za něj.
Sokolové za to nabízí městu k odkoupení pozemek s tenisovým kurtem u dřevěné lávky přes slepé rameno Malše.
Myslím, že by to byl dobrý obchod. Město by vlastnilo lukrativní pozemek,
který je ideální pro otevření řek v centru města, jejichž břehy chceme zpřístupnit.
Je to pozemek, který v budoucnu může město využít pro architektonickou soutěž,
prostě pozemek, který se může hodit," uvedl v diskuzi p. náměstek Ivo Moravec.
„Odhadovaná hodnota nabízeného pozemku je mezi jedním a půl až dvěma miliony korun.
Touto transakcí by se případně snížila dotace z města, které by nákupem získalo lukrativní plochu v centru ČB“.

Rekonstrukce byla nakonec zahájena. Předání staveniště se konalo 14. 9. 2018,
stavbu provádí fa Auböck s.r.o., se sídlem v Boršově n. Vlt.
Dokončení stavby by mělo proběhnout v červenci roku 2019.

Další akcí, kterou připravujeme, bude zateplení a související stavební úpravy sokolovny v Suchém Vrbném.
Je vydané stavební povolení, stavba bude realizována až v roce 2019.

O všechny stavební záležitosti se obětavě stará hospodářka ses. Stáňa Kubešová,
pracuje v oboru a využívá pro Sokol své znalosti a rozsáhlé praktické zkušenosti.

Běžně doplňujeme a obnovujeme i cvičební nářadí ve všech tělocvičnách i na stadionu a dbáme na řádné revize. K nákupu nářadí i náčiní využíváme různé granty a dotace. Ve velkém sále byla letos instalována mezi sloupy galerie šikovná teleskopická tribuna pro 35 diváků – pořízena byla za finančního přispění Jihočeského kraje.
 

Všestrannost – v roce 2018 se cvičenci se scházeli ve 20 oddílech podle věkových kategorií či zaměření a věnovalo se jim 43 cvičitelů: RD (3x), PD a mladší žactvo (3x), mladší a starší žactvo, dorostenky a mladší ženy, ženy (2x), cvičení pro ženy – bodystyling, muži, cvičení pro seniory, rekondiční cvičení na velkých míčích, oddíl pobytu v přírodě, zdravotně postižení Arcus – život, tenis, sálová kopaná a turistický oddíl seniorů.

 Během roku ukončil činnost oddíl volejbalu, který působil v Suchém Vrbném.
Ke konci roku potom končí pro nedostatek cvičenek svoji činnost oddíl pro formování postavy – bodystyling.

K jednotlivým oddílům všestrannosti - podrobné údaje - charakteristiku činnosti,
kontakty a časy cvičení najdete na webových stránkách jednoty.

O činnosti oddílu pobytu v přírodě napsala Eliška Hlaváčková,
členka oddílu a hlavní vedoucí tábora v Kadově.
Náš oddíl má celkem přibližně 30 členů – skupinu dospělých členů a skupinu starších dětí ve věku 10 až 15 let. Pravidelné schůzky dětského oddílu se konají vždy jednou týdně a jsou vedeny dospělými členy našeho oddílu. Alespoň jednou měsíčně podnikáme celodenní výlety, na jaře a na podzim zařazujeme i víkendové výpravy.  Věnujeme se tematické celoroční hře a zdokonalujeme se v tábornických dovednostech a znalostech. Do programu zapojujeme jak pohybové, tak klidové aktivity. Dospělí členové našeho oddílu se celoročně věnují přípravě letního tábora, který se koná od roku 2008 v táborové základně v Kadově (původní základna byla dlouhé roky v Hradcích na Českobudějovicku). Táborový program je detailně propracovaný,
tematicky zaměřený a propojuje v sobě různorodé činnosti, od sportovních aktivit po umělecké tvoření.
V roce 2018 byl tábor tematicky zařazen do feudálního Japonska.
Celkem se tábora účastnilo 40 dětí ve věku od 6 do 15 let. 

Dále se také každoročně podílíme na přípravě nejrůznějších akcí naší jednoty – Sokol v pohybu, Zálesácké závody zdatnosti nebo sokolské šibřinky – dospělí jako organizátoři a pomocníci, děti jako účastníci. Na závěr nutno dodat, že lanové sestavy, šplhací sítě, různé lezecké a slaňovací techniky zajišťované členy oddílu, jsou naprostou senzací při jmenovaných akcích a děti na ně stojí fronty!

Další aktivity všestrannosti:

Župních přeborů všestrannosti se zúčastňuje v posledních letech
především žactvo naší jednoty v různých kategoriích a 2 – 3 dospělí.
V roce 2018 se nikdo z nich neprobojoval v žádné věkové kategorii na přebor ČOS.

Vzhledem k nácvikům na slet jsme v roce 2018 vynechali Pohádkové putování kolem sokolovny,
akci konané vždy k 1. červnu. Ještě není jasné, zda v pořádání budeme pokračovat –
ke Dni dětí je v dnešní době stále víc akcí,
projevuje se to i na slabším zájmu veřejnosti.
A přiznejme si, s často profesionálně připravenými akcemi, nemáme šanci se poměřovat.

Divadlo Divoloď- br. Jiří Reindl informoval výbor o přejmenování divadla a o účasti
v kulturním programu a vystoupení v rámci sletu v Praze.

Letošní přebor ČOS v ZZZ zajišťovala župa Jihočeská,
ale duší akce a stavitelem trati byl člen naší jednoty br. Vlastík Růžička,
též župní vedoucí pobytu v přírodě, zdravotníkem potom naše členka ses. Jitka Pokorná, proto se o tom zmiňuji.
Konal se v Doubí u Třeboně, naši přeborníci se sice neprosadili,
ale právě br. Růžička sklidil velkou pochvalu za vynikající organizaci a originální nápady.

„Šplhouni z naší sokolovny“ – již loni jsem psala o jejich úspěchu v Písku – letos je to dokonce titul mistra ČR,
který v Praze vybojoval 15. prosince 2018 Martin Trnka!
Malá, ale úspěšná skupinka gymnastů a „šplhounů“, léta působí v naší jednotě,
dlouho pod vedením br. Bedřicha Borška.
Osmimetrové lano zavěsili pod strop sokolovny na Sokolském ostrově před mnoha lety.
Šplhával na něm Vladimír Kratochvíl, který patřil k české špičce.
Pak na něm začali trénovat Martin a Jan Trnkovi.
Honza býval jedním z našich nejlepších dorostenců, dnes již závodí za muže.
Br. Růžička, který se k nim přidal, je v posledních letech nejstarším mužem,
který u nás dokáže osmimetrové lano vyšplhat. 

Zde originální zpráva ze serveru www.sport.cz:
Spiderman se musí mít na pozoru!
V Česku má velkou konkurenci!

16. prosince 2018 09:59 - Praha

Pro tyto borce šplh ke strašákům v hodinách tělocviku rozhodně nepatřil. Na republikovém šampionátu v pražském obchodním centru Harfa zdolali tři nejlepší muži osmimetrové lano pod šest vteřin!
Titul vybojoval Martin Trnka. Časem 5,60. K tomu, aby se oproti loňsku zlepšil o 23 setin, vedla tvrdá dřina.
„Víc jsem trénoval, zhubl jsem. Za poslední tři měsíce jsem během intenzivní přípravy našplhal asi tři kilometry,“ vypočítává vítěz...

Sletový rok 2018 –  hektický, ale krásný…,
vlastnímu sletu předcházela Krajská sportovní prezentace, kterou zajišťoval br. Vráťa Zahrádko, náš člen a zároveň pracovník oblastního střediska ČOS v ČB. Zde se spojily dvě akce – Českobudějovický Deník přišel na jaře s nabídkou komunitních programů v kavárně Lanna v Českých Budějovicích a průběžně má zájem o spolupráci s místními spolky – zahajovací akce byla po celý den 1. června.
ČB se naše aktivita zatím však spojila především s předsletovou sokolskou akcí, výše zmíněnou Krajskou sportovní prezentací. Na pódiu vystoupili zástupci některých našich oddílů, připravila jsem letáčky i panely s povšechnou informací o Sokole v ČB. Akce byla jistě prospěšná i dalším oddílům, které potřebují doplnit členskou základnu, mohli nabídnout náborové letáky či osobně informovat… bylo to jen na nich.
Dále se Sokol představil i v tzv. Rodinném odpoledni v rámci budějovického Majalesu přímo na Sokolském ostrově, letos již při jeho 15. ročníku. V rámci Majálesu je pro návštěvníky přichystán široký kulturní program. Nezapomíná se ani na ty nejmenší a jejich rodiče.

Župní slet se konal v ČB v sobotu 9. června 2018 a předvedeno bylo 11 skladeb
vč. slavnostního nástupu s historickými prapory.
Naše „chatrná tribuna“ byla plná diváků.

Sletu předcházel krátký páteční podvečerní průvod městem, též s historickými prapory –
jako „živá pozvánka“ na sobotní vystoupení.
V hale sokolovny byla ke shlédnutí úžasná mobilní výstava Svět sletů, kterou z Prahy přivezl náš br. starosta.

XVI. všesokolského sletu v Praze se 1. až 6. července zúčastnilo 70 členů českobudějovické jednoty (za župu potom 770 účastníků). Výsledky své roční píle ukázalo v Eden aréně ve dvou programech a dvaceti skladbách celkem na 15 tis. cvičenců z celého světa. Nádherný průvod Prahou, množství pódiových vystoupení, výstavy, bohatý kulturní program (zúčastnil se i br. Reindl se svým divadlem Divoloď).
 

Sportovních oddílů bylo u ČOS bylo pro daný rok registrováno 20: atletika, americký fotbal, badminton, korfbal, horolezectví, nohejbal, kulturistika, stolní tenis, frisbee. Z bojových sportů jsou to oddíly karate, capoeira, Iaido-Kendó, kick-box, aikido a tai-chi-chuan.
Dále oddíl roztleskávaček – Helľs Cheerleaders, oddíl sportovního tance,
dva oddíly historického šermu a oddíl scénického šermu.

Beze změny zůstává fakt, že členové jednotlivých oddílů se zúčastňovali soutěží pořádaných ČOS,
některé pak sami pořádali.
Jejich činnost je většinou řízena také příslušnými sportovními svazy – to platí hlavně pro atletiku, badminton a korfbal.
Některé oddíly se sportu věnují jen rekreačně či hrají nižší soutěže (podnikové ligy),
ale mnozí sportovci mají i mezinárodní úspěchy a jsou dlouhodobě členy oficiálních reprezentačních týmů.
Oddíly bojových sportů – karate, Iaido-Kendó jsou členy příslušných mezinárodních  organizací,
zúčastňují se  seminářů, stáží a zvou do ČB pravidelně a často i hosty ze zahraničí.

Podrobné údaje, charakteristiku činnosti, kontakty a časy cvičení každého oddílu najdete na  webu jednoty.
Některé další aktivity viz níže.

Atletický oddíl je největším oddílem jednoty, má kolem 350 členů.
Má statut SZM (= Sportovní základna mládeže)
a VSD (= Výkonnostní sport dospělých) a jejich činnost je přímo podporována i odborem sportu ČOS.
V oddíle se starají o početnou dětskou základnu, roky pokračuje dětská atletická liga.
Vše o oddíle zjistíte na webových stránkách WWW.ATLETIKA.SOKOL-CBU.CZ

Jak se tam dočtete, že vynikajících výkonů podali naši atleti za celý rok mnoho. Jeden se poněkud vymyká -
připomínám výkon našeho Tomáše Kratochvíla na olympijských hrách mládeže v roce 2018.
Tato vrcholná akce pro 4000 mladých sportovců z 206 zemí, ve věku od 15 do 18 let
se v argentinském Buenos Aires konala od 6. do 18. října 2018.
V české výpravě, čítající 52 mladých sportovců, měl zastoupení i tento člen Sokola ČB.


Zpráva z tisku:
Tomáš Kratochvíl ze Sokola ČB skončil na olympijských hrách mládeže v Buenos Aires ve skoku dalekém nakonec desátý. Konečné pořadí určil atypicky součet nejlepších výkonů dosažených ve dvou samostatných závodech vždy se čtyřmi pokusy.

Zmíním se také již o tradičním podzimním Běhu kolem Sokolského ostrova,
který se opět konal za podpory Krajského úřadu JK i Magistrátu města ČB.
Atletický oddíl Sokol České Budějovice uspořádal tento Běh v sobotu 3. 11. 2018, jako 16. ročník a zároveň to byl 12. ročník nesoutěžního nadačního Běhu s kuřetem. I přes nepříznivé počasí se Běhu kolem Sokoského ostrova zúčastnilo 233 závodníků a na konto Nadace rozvoje občanské společnosti - Pomozte dětem přispějeme z dobrovolného startovného rekordní částkou 14 082 Kč.
Jménem oddílu děkujeme všem, kteří tuto sbírku podpořili
(na sbírku jsme celkem vybrali v uplynulých 11 letech již 67 761 Kč).

Badmintonový oddíl uvádí svou bohatou činnost a úspěchy na: www.badmintoncb.cz
Za všechny uvedu skvělé výkony teprve patnáctiletého Jana Janoštíka,
dle původní zprávy od trenéra našeho badmintonového oddílu, br. Romana Vokouna:

Jan Janoštík, hráč T.J. Sokol České Budějovice vyhrál v roce 2018 na evropském okruhu BEC U17 šest turnajů ve dvouhře za sebou a stal se bezkonkurenčním vítězem tohoto okruhu. Je nejen nejlepším v české republice, ale je, dá se říci, evropskou hvězdou. Mimo individuální výsledky dosáhl při hostování v Brněnském družstvu dospělých v květnu v extralize na titul mistra ČR. 

                     Zde uvádím první tři místa evropského žebříčku – muži jednotlivci:         

              1.    Jan Janoštík (CZE)                                        1500 bodů
     2.    Sergej Lukic (SRB)                                          950
     3.    Egor Velp (RUS)                                              865
                    

O oddílu korfbalu poskytla informace ses. Stáňa Kubešová:
Oddíl měl v soutěžní sezóně 2017/2018 v soutěžích řízených Českým korfbalovým svazem
celkem 2 družstva, z toho 1 seniorské a 1 žákovské.
Senioři obhajovali mistrovský titul z předešlé soutěžní sezóny a opět si zajistili finálovou účast v nejvyšší soutěži dospělých. Po tuhém boji však skončili na celkovém  2. místě. I přesto je to však důvodem ke spokojenosti, neboť dokazuje dlouhodobou stabilní výkonnost našeho extraligového týmu. Již mnoho let zpět naše družstvo končí buď na 1. nebo 2. místě nejvyšší korfbalové soutěže v ČR. Řada členů extraligového týmu tvoří základní kostru seniorského reprezentačního výběru a největší budoucí reprezentační akcí pro ně bude účast na Mistrovství světa seniorů, které se uskuteční v srpnu 2019 v Jihoafrické republice.
U žákovského družstva se v soutěžní sezóně 2017/2018 výkonnostní cíl podařilo splnit,
družstvo obsadilo 3. místo v republikové Korfbalové lize staších žáků U 16.
Výrazná část členů družstva je stejně jako u družstva seniorů díky své výkonnosti
zařazena do reprezentačních výběrů jednotlivých mládežnických kategorií.

Další velmi aktivní je oddíl frisbee – sport s létajícím diskem - zde je původní zpráva z oddílu:
Pro Sokol 3SB byl rok 2018 opět úspěšný.
Začal druhým místem 3SB A na halovém mistrovství ČR v Plzni v kategorii mixed (smíšená družstva).
Tímto se kvalifikovala i další družstva (3SB B a 3SBC) do druhé ligy.
V halové sezóně se nám podařilo vybojovat ještě jednu medaili, mužský tým získal bronz na MČR v kategorii Open.

Venkovní sezónu úspěšně zahájila naše děvčata do 20 let, která si přivezla bronzovou medaili
z juniorského mistrovství ČR v Pohořelicích.
V červenci jsme opět uspořádali v ČB Princess Cup, úspěšný turnaj s mezinárodní účastí.
V září potom i vrcholný turnaj sezóny, mistrovství ČR v kategoriích Open (muži) a Women (ženy).
Za tuto organizaci jsme dokonce obdrželi ocenění na Galavečeru, slavnostním zakončení venkovní sezóny.
A nejen to, hlavně jsme na něm získali bronzové medaile v obou kategoriích.
Na posledním venkovním turnaji české ligy, mistrovství ČR, náš smíšený tým 3SB A vybojoval stříbrnou medaili.
Velkým úspěchem bylo, že jako jediný tým jsme v první lize měli dva zástupce!
Mezinárodní úspěchy – i letos se náš ženský tým probojoval na finále evropské ligy a nakonec skončil v TOP 10!
Naši muži sice nehájili barvy 3SB, ale ve spojení s pražským týmem se dostali do desítky nejlepších evropských klubů.
Zdárný rok zakončili naši junioři do 20 let, kteří se na mistrovství ČR v hale stali vicemistry.
Máme radost, že se nám daří propagovat frisbee a že naše základna velmi rychle roste -
v současné době jsme největší tým v ČR.

Budějovickým Hellboys
začala sezóna v dubnu seniorskou soutěží amerického fotbalu a zároveň flagovou soutěží hráčů do 19 let.
Bohužel los soutěže 2018 nebyl pro seniory moc příznivý a ve skupině JIH se ocitli spolu s dvěma favority celé ligy,
a to s příbramskými Bobcats a B týmem Prague Black Panthers a úspěšní s nimi nebyli.
Nakonec Hellboys zakončili sezónu s bilancí 2 výhry a 3 prohry
na šestém místě třetí nejvyšší soutěže amerického fotbalu v ČR.

 Flagový tým U19 navazoval na úspěchy ze sezóny 2017, kdy skončil celkově na třetím místě
nejvyšší celorepublikové flagové soutěže.
Během patnácti zápasů základní části flagové ligy 2018 byli Hellboys poraženi pouze příbramskými Bobcats
a do playoff vstupovali z druhého místa. Ve finále se poté střetli proti dosud neporaženým Bobcats,
které však už porazit nedokázali a zakončili sezónu na výborném druhém místě nejvyšší republikové flagové soutěže.

Po letních prázdninách pro většinu členů z flagového týmu U19 začala soutěž amerického fotbalu pro hráče do 19 let
(navazovali na úspěch z roku 2017, kdy vyhráli druhou nejvyšší ligu).
Nastoupili do první ligy spolu s nejsilnějšími juniorskými týmy v ČR a hned v prvním zápase porazili
vítěze první juniorské ligy 2017, pražské Lions a dařilo se jim i dále.
Ve finále je však nakonec porazili pražští Black Panthers, velmi silný tým a naši skončili
v nejvyšší juniorské soutěži amerického fotbalu v ČR na druhém místě.

Za oddíl Taichichuanu poslal příspěvek vedoucí oddílu Jiří Vaněček:
V roce 2018 měl náš oddíl 31 členů. Dále jsme prohlubovali cvičební dovednosti v sestavách „24 cviků“, „48 cviků“
a „Sestavy s mečem“ a začali jsme studovat novou sestavu „18 forem vějíře“.
Pokračujeme ve zdravotním cvičení.

Nadále jsme pořádali pravidelné měsíční semináře v naší sokolovně. Témata - Aromaterapie,
Vývoj cvičence v průběhu let či přednáška Teorie a praxe tréninku.
Účastnili se nejen naši členové, ale i zájemci z řad dalších oddílů T.J. Sokol, i veřejnost.
Spolupracovali jsme s oddílem jógy v Nových Hradech a zde jsme také pomohli v organizování
semináře Zdravotního tělocviku pod vedením Lídy Rakové.
Uspořádali jsme dále cvičení v přírodě, dvoudenní semináře v Lipně nad Vltavou a Sedlečku.
Jsme rádi za možnost účasti na rekondičním pobytu v Poněšicích – „Cvičím, abych žil“.
Členové oddílu navštívili seminář jógy v Iyengar yoga institutu, kde si mohli rozšířit své poznatky.
V rámci vzdělávání cvičitelů  jsme se účastnili semináře Cvičení podle Feldenkraise pořádaného Ústřední školou ČOS.
Ceníme si vystoupení na MILI FESTu v Hořicích na Šumavě. Program byl připravený ve spolupráci
s Městysem Hořice na Šumavě a TJ SHOTOKAN karate Hořice na Šumavě
a
výtěžek z akce byl věnován na podporu místního dětského oddílu karate.

Oddíl karate naší jednoty pozval v březnu 2018 "milé slečny a dámy“ na kurz sebeobrany s možností pokračovat dále v pravidelných cvičeních.

 

Další aktivity v jednotě:

Více o jednotě i na našich internetových stránkách www.sokol-cbu.cz.

O některých připravovaných akcích, především všestrannosti, informujeme nejen v sokolovnách na nástěnkách,
ale směrem k veřejnosti ve vývěsních skřínkách na třech místech ve městě
(sokolovny v dalších městských částech a malá skřínka přímo na hlavním náměstí).
A samozřejmě v rozhlase a tisku. Píšu „některých“ – jsme velká jednota ve velkém městě,
máme na 40 různých oddílů, které se scházejí na třech místech a mají svůj bohatý program.
Opravdu se nedá pochytit všechno (nakonec není ani všechno mířeno
k veřejnosti a svoji propagaci ve sportovních kruzích si ve sportovních oddílech obstarávají sami).

Na pozvání Magistrátu statutárního města ČB se i letos zúčastnili sokolové v krojích
vzpomínkových shromáždění ve dnech 8. května a k 28. říjnu.

Na pozvání Klubu vojenské historie ČB jsme tentokrát přinesli květiny 28. října
i k vojenskému, tzv. Zborovskému pomníku
poblíž Jihočeské vědecké knihovny v ČB, u příležitosti 100. výročí vzniku republiky.

TGM v Českých Budějovicích… Koncem prosince si připomínáme návrat TGM z exilu do vlasti.
Jak to při uvítání řekl tehdejší nejvyšší představitel našeho města, dr. A. Zátka
- odcházel do exilu jako psanec, vrací se jako prezident...


Statutární město České Budějovice, České dráhy ve spolupráci s Československou obcí legionářskou
a Národním technickým muzeem připravily
rekonstrukci příjezdu prvního československého prezidenta TGM z exilu zpět do vlasti.
Protože jihočeští sokolové byli u jeho uvítání v roce 1918 budou, vč. dalších hostů u jeho příjezdu i letos.
A právě zde se hodily historické kroje z archivu českobudějovické jednoty…

Již na zářijové schůzi výboru připomenula vzdělavatelka významná výročí roku 2019 – 150 let jednoty a 95 let stadionu.

Nezapomínáme na významná životní výročí našich členů.

Rozloučení – v létě 2018 zemřela Jana Hůnová, dlouholetá členka KK jednoty. Nezapomeneme!

 

 

Milada Pospíšilová, vzdělavatelka T.J. Sokol České Budějovice, únor 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


T. J. SOKOL České Budějovice, Sokolský ostrov 1, tel. 724 902 989 © 2019 T. J. SOKOL České Budějovice