1.04.2019 11:46:10


Sokolské čtení ... Více

28.03.2019 17:33:38


Jaroslav Lorenc mistrem světa ve skoku vysokém veteránů ... Více

25.03.2019 10:27:02


Jan Janoštík opět v akci ! ... Více

12.03.2019 16:36:30


Ultimate frisbee, sport s létajícím diskem ... Více

Registrace k odběru novinek

 

Současnost Sokola


O  ČESKOBUDĚJOVICKÉ  SOKOLSKÉ  JEDNOTĚ  K  1. 1. 2018

Ani v roce 2017 se nic  nezměnilo na skutečnosti,
že naše sokolská jednota patří mezi největší a nejstarší jednoty v rámci současné Sokolské župy Jihočeské.

Ke konci roku 2017 jednota evidovala celkem 1614 členů, proti minulému roku tedy více o 84 členů.
Došlo ke změně počtů cvičenců dle věkových kategorií - žactvo 765, dorost 167, dospělí  682.

Podle jiného hlediska – všestrannosti se věnuje  604 členů (vč. 43 cvičitelů),
do tréninků ve sportovních oddílech dochází 1010 členů.

Složení výboru jednoty (od volební VH v roce 2016) se nezměnilo.
Schází se nadále pravidelně 2x měsíčně pod vedením starosty br. ing. Josefa Kadlece.

Členové výboru:

1. místostarosta Stanislav Gryc
2. místostarosta Eva Sedláková
jednatel ing. Milan Pázler
náčelnice Ing. Věra Pázlerová
hospodářka Stanislava Kubešová
vzdělavatelka Milada Pospíšilová

Nepodařilo se zatím získat náhradu na pozici náčelníka.

Zástupci naší jednoty se na jaře aktivně zapojili do kritiky a rekonstrukce předsednictva župy
a někteří se nyní na jejím řízení i přímo podílejí.

Nadále platí fakt, že o finance a veškeré provozní záležitostí se v kanceláři jednoty
s obrovským nasazením a přehledem
stará tajemnice a zároveň účetní, ses. Petra Štojdlová.
Hlavně díky jí se daří využívat nejrůznější  granty a dotace,
na vybavení či na činnost – na možnosti upozorňuje členstvo i na našem webu.

Vzhledem k nepřehledné situaci s dotacemi MŠMT na provoz, údržbu a obnovu sportovišť,
projednal výbor začátkem října 2017 zvýšení příspěvků na režii.
Rozhodnutí o výši příspěvků je vloženo na naše webové stránky.

Pro lepší informovanost členstva byla na na našem webu byla zprovozněna nová služba, odběr novinek.
Na úvodní stránce si můžete zaregistrovat svou e-mailovou adresu k odběru novinek vložených na tento web.

Do projektu ČOS s názvem 100 sokolských keší republice,
který je směřovaný
k oslavám 100. výročí založení československého státu se zapojila naše jednota již před dvěma lety – vyhodnocený bude v době všesokolského sletu v Praze.
Zřízené kešky jsou zveřejňovány i na světovém webovém portálu https://www.geocaching.com.
Tu naši, sokolskou, se jménem T. J. Sokol ČB a s číslem 24, vytvořil a ukryl na jaře 2016
náš místostarosta br. Standa Gryc a ohlasy na její na její obsah a zaměření jsou nadále příznivé.

Českobudějovická jednota vlastní, využívá a udržuje v ČB tři sokolovny a atletický stadion na Sokolském ostrově.
Poskytujeme zázemí všem našim oddílům a zbylé hodiny se pronajímají školám, event. dalším zájemcům,
vytíženost tělocvičen i stadionu je možné najít na webových stránkách jednoty.

Loni se podařila nákladná rekonstrukce celé hlavní střechy na velké sokolovně na Sokolském ostrově                    
a zima ji dostatečně, s kladným výsledkem, prověřila.
Letos – po příslibu grantu MŠMT jednají zástupci jednoty od června
s Magistrátem ČB a Krajským úřadem o finanční podpoře na rekonstrukci tribuny na atletickém stadionu.
Je připravené stavební povolení, dokončuje se zadávací dokumentace.
Připravuje se vyhlášení výběrového řízení na dodavatele.

Další akcí, kterou připravujeme, ale pravděpodobně až na příští rok,
bude zateplení a související stavební úpravy sokolovny v Suchém Vrbném.

O všechny stavební záležitosti se obětavě stará hospodářka ses. Stáňa Kubešová,
pracuje v oboru a využívá pro Sokol své znalosti a praktické zkušenosti.

Běžně doplňujeme a obnovujeme i cvičební nářadí ve všech tělocvičnách i na stadionu a dbáme na řádné revize.
K nákupu nářadí i náčiní využíváme různé granty a dotace.

 

Všestrannost - cvičenci se scházeli v minulém roce ve 20 oddílech podle věkových kategorií či zaměření a věnovalo se jim 43 cvičitelů: RD (3x), PD a mladší žactvo (3x), mladší a starší žactvo, dorostenky a mladší ženy, ženy (2x), cvičení pro ženy – bodystyling, muži, cvičení pro seniory, rekondiční cvičení na velkých míčích, oddíl pobytu v přírodě, zdravotně postižení Arcus – život, tenis, sálová kopaná a turistický oddíl seniorů.

Župních přeborů všestrannosti se zúčastňuje v současných letech především žactvo naší jednoty v různých kategoriích a 2 – 3 dospělí. V roce 2017 se nikdo z nich neprobojoval v žádné věkové kategorii na přebor ČOS.

Na podzim 2017 začaly nácviky skladeb pro XVI. všesokolský slet 2018. Celkem se v naší jednotě nacvičuje šest skladeb, celkem 88 členů, pod vedením 6 sester. Neuvěřitelné je nasazení ses. Pokorné, která se věnuje nácviku a též vedení tří skladeb!

Nácviky:

Dětské skladby: Méďové - Noty - Děti to je věc
Ženy a dorostenky: Siluety - Ženobraní (ve dvou skupinách)
Senioři: Princezna republika

Pět členů naší jednoty (4 ženy a 1 muž) nacvičují koedukovanou skladbu s názvem Spolu, v jednotě Čtyři Dvory.

Zajímavá byla listopadová akce všestrannosti, Písecký šplhavec 2017, kterou letos opanovali (za účasti asi 50 závodníků!), členové naší gymnastické skupiny – proto připojuji podrobnou zprávu účastníka br. Vlastíka Růžičky:

Budějovičtí šplhouni v Písku. My hoši, co spolu šplháme po laně, se scházíme v sokolovně na Sokolském ostrově a léta jsme trénovali pod vedením br. Bedřicha Borška. V neděli 26. listopadu 2017 jsme vyrazili zúročit své tréninkové úsilí na letošní poslední velkou cenu v olympijském šplhu, na Píseckého šplhavce. Šplhá se ze sedu bez přírazu nohou. A byli jsme jedničky!

Náš nováček, Stanislav Kašpar, byl jediným ze čtyř žáků, který dokázal vyšplhat do výše 4,5 m ze sedu bez přírazu.

Jan Trnka byl mezi sedmi dorostenci na 4,5metrovém laně nejlepší.

V kategorii mužů závodilo na osmimetrovém laně 29 borců. Martin Trnka byl po třech pokusech druhý, ale posledním, čtvrtým pokusem se vyšvihl na první místo! Duo Trnka & Trnka opět zabodovalo. 

Vlastimil Růžička byl v kategorii veteránů na osmimetrovém laně sice pátý ze šesti, ale byl jedničkou dle věku (nejstarší závodník) a také to vyšplhal poprvé v životě:-)


Podrobněji o některých oddílech:

Oddíl RD – velmi oblíbené a hodně navštěvované cvičení - ve velké sokolovně cvičí se svými rodiči děti ve věku 2,5 – 4, event. 5 let, menší děti potom najdete ve dvou skupinách v Suchém Vrbném.

Předškolní děti a mladší žáci cvičí úspěšně ve velké sokolovně, v Rožnově i Suchém Vrbném. Vedoucí oddílů již počtvrté pořádali společně jednoduché atletické závody, jejichž cílem je vzbudit u dětí radost z pohybu a soutěžení  - soutěžilo se v běhu, hodu kriketovým míčkem a skoku do dálky.

Ženy  cvičí ve velké sokolovně (tam nás bývá do dvaceti) i v Suchém Vrbném (29 sester). Ženy také navštěvují cvičení pro seniory v Rožnově – schází se kolem 30 cvičenek ve věku 60 až 90 let! Úspěšně se „uchytilo“ cvičení pro ženy s programem na formování postavy – bodystyling.

Na pravidelné cvičení všestrannosti chodí také ale i některé členky oddílu seniorské turistiky a také ženy z oddílu Arcus – život, kde se schází zdravotně postižení, v tomto případě lidé, kteří překonali onkologické onemocnění.  

Členové a členky těchto jmenovaných oddílů jsou duší všech mimořádných sokolských aktivit a akcí pro děti – bez nich by se neobešel žádný Mikuláš, šibřinky, dětské akce, na které nás přizve Magistrát města, nebo Pohádkové putování kolem sokolovny. Jako dobrá parta také společně slaví významné narozeniny, či v červnu konec cvičebního roku. 

Rekondiční cvičení na velkých míčích působí v Rožnově, nabízí i zprostředkování pobytů se cvičením v tuzemsku i v zahraničí.

Pobyt v přírodě – oddíl pracuje od roku 1997 a využívá krásnou klubovnu ve velké sokolovně. Vedoucí a instruktoři, kteří v oddíle vyrostli, vedou celoroční činnost mladší části oddílu a připravují a vedou letní tábor pro širší okruh zájemců. Pomáhají také při cvičení všestrannosti dětí či při akcích pro děti – pro naše i pro veřejnost. Připravují velmi oblíbené lanové překážky a celé lanové systémy při šibřinkách, či asistují v programu Pohádkového putování kolem sokolovny ke Dni dětí nebo zajišťují předvánoční zdobení stromečku pro zvířátka v lese u ČB, v dosahu MHD.

Činnost oddílů tenisu a sálové kopané se dá zařadit jako tzv. sportování pro radost.

V rámci všestrannosti uvádíme též divadelní oddíl – loutkohru manželů Reindlových.Oba loutkáři hrají hodně pro školy a školky a šíří povědomost o Sokole při každém vystoupení.

Podrobné údaje o jednotlivých oddílech - charakteristiku činnosti, kontakty a časy cvičení najdete na webových stránkách jednoty. Další aktivity v jednotě viz níže.

 

Sportovních oddílů bylo u ČOS bylo pro daný rok registrováno 20: atletika, americký fotbal, badminton, korfbal, horolezectví, nohejbal, kulturistika, stolní tenis, frisbee. Z bojových sportů jsou to oddíly karate, capoeira, Iaido-Kendó, kick-box, aikido a   tai-chi-chuan. Dále oddíl roztleskávaček – Helľs Cheerleaders, oddíl sportovního tance, dva oddíly historického šermu a oddíl scénického šermu, který se přidal v dubnu 2016. Během roku skončil svoji činnost oddíl volejbalu.

Beze změny zůstává fakt, že členové jednotlivých oddílů se zúčastňovali soutěží pořádaných ČOS, některé pak sami pořádali. Jejich činnost je většinou řízena také příslušnými sportovními svazy – to platí hlavně pro atletiku, badminton a korfbal. Některé oddíly se sportu věnují jen rekreačně či hrají nižší soutěže (podnikové ligy), ale mnozí sportovci mají i mezinárodní úspěchy a jsou dlouhodobě členy oficiálních reprezentačních týmů. Oddíly bojových sportů – karate, Iaido-Kendó jsou členy příslušných  mezinárodních  organizací, zúčastňují se  seminářů, stáží a zvou do ČB pravidelně a často i hosty ze zahraničí.

Podrobné údaje, charakteristiku činnosti, kontakty a časy cvičení najdete na  webových stránkách  jednoty. Některé další aktivity viz níže.
 

K činnosti tří největších oddílů se vyjádřili jejich vedoucí.  

Atletický oddíl je největším oddílem jednoty, má kolem 350 členů. Má statut SZM (= Sportovní základna mládeže) a VSD (= Výkonnostní sport dospělých) a jejich činnost je přímo podporována i odborem sportu ČOS. V oddíle se starají o početnou dětskou základnu. Viz též WWW.ATLETIKA.SOKOL-CBU.CZ.

Br. Tomáš Najbrt napsal:

Atletický oddíl T. J. Sokol České Budějovice patří mezi nejlepší atletické oddíly v republice. V mládežnických kategoriích tradičně obsazujeme přední příčky na národních šampionátech. Naši mladí atleti se stávají platnými členy reprezentačních výběrů. Ti nejlepší dokonce vytváří nové rekordy České republiky.

Ještě nikdy jsme neměli v jedné sezóně devět reprezentantů ČR. Na evropském juniorském šampionátu startovali Tomáš Němejc, Jiří Polák a Štěpán Bosák. Nejlepšího výsledku na MEJ dosáhl Štěpán Bosák ve štafetě 4x400m, která ve finálovém závodě obsadila 7. místo. Ze dvou reprezentantů na Evropském mládežnickém olympijském festivalu lepšího pořadí dosáhla 6. místem Veronika Piklová, když Tomáš Kratochvíl ve finále dálkařské soutěže za tímto výsledkem o dvě příčky zaostal. Všech pět talentovaných atletů reprezentovalo ČR i na MU příslušných věkových kategorií, kde je doplnili další tři naši atleti. Klára Ředinová společně s Lenkou Pardamcovou na juniorském a Tereza Babická na žákovském. Naprázdno nevyšel ani tradiční účastník evropských a světových veteránských soutěží výškař Jaroslav Lorenc, který přivezl ze světového halového mistrovství stříbrnou medaili. 

Na MČR jsme získali 24 medailí – 10x zlato, 6x stříbro, 8x bronz. Tomáš Kratochvíl se stal, stejně jako v minulém roce čtyřnásobným Mistrem republiky. O jeden titul méně si z MČR odvezl Jiří Polák. Jedním titulem se pyšní Tomáš Němejc, Petr Pícha a Veronika Piklová. Kromě medailí jsme si z MČR přivezli dalších 43 finálových umístění. 

Naši atleti v roce 2017 vytvořili 5 národních rekordů. Tomáš Kratochvíl po halovém žákovském rekordu ve skoku dalekém 6.88, překonal i rekord na dráze. Nejstarší platný rekordní zápis z roku 1942 vylepšil o 12 centimetrů na 7.24. Po loňském překonání času Pavla Masláka na 200m juniorů v hale dokázal letos Jiří Polák tento rekord ještě o další 4 setiny vylepšit na 21.18. O další dva rekordy se postarali sprinteři. Nejprve v hale ve složení Němejc, Bosák, Boudný, Polák vytvořením juniorského rekordu na 4x200m a poté i na dráze na 4x100m, kdy Bosáka nahradil Bárta.

Do soutěží družstev dlouhodobě nasazujeme družstva všech kategorií, počínaje družstvy dospělých a konče přípravkou. Úspěšné vystoupení družstva mužů v 1. lize, ve které obsadilo 5.místo a vítězství družstva žen v baráži znamená, že obě družstva jsou prvoligová i v příštím roce. V mládežnických soutěžích se nejdále probojovali žáci, když postoupili do nejvyšší soutěže a obsadili 8. místo na MČR družstev.

Já ještě doplním, že tento náš atletický oddíl uspořádal úspěšně v sobotu 29. 4. 2017 na zdejším stadionu MČR v běhu na 10 000 m. Závod se konal pod záštitou primátora města České Budějovice ing. Jiřího Svobody. Ze zprávy ředitele závodu, br. Bahenského:

Pořádající oddíl zařadil i vložené závody pro mládež a příchozí. Této možnosti využili ti, kteří se MČR na 10000 m ještě zúčastnit nemohou.

Mistrovské tituly získali Vít Pavlišta a Moira Stewartová v kategorii dospělých a Martin Rebenda a Bára Stýblová v kategorii juniorů.

Na stadionu se také sešly běžecké legendy z dob minulých: Josef Jánský, Stanislav    Hoffmann, Ivan Uvízl, Martin Zvoníček, Jan Bláha...

V závodě se neztratili ani členové našeho oddílu: David Vaš v kategorii mužů sice přes svůj statečný boj na trati nenavázal na své 4. místo z loňského roku. Matyáš Jánský, vnuk Josefa Jánského, je sice věkem teprve dorostenec, ale v kategorii juniorů obsadil 4. místo ve vynikajícím čase. To vše je umocněné tím, že s atletikou začal před sedmi měsíci. Ještě lepšího výsledku dosáhla Lenka Pardamcová, jíž se podařilo v závodu juniorek získat bronzovou medaili, to je zatím její nejlepší atletický výsledek.

Takto významná akce se v Českých Budějovicích uskutečnila po dlouhé době a organizátoři se jí zhostili úspěšně.

Čtvrtého listopadu 2017 se konal již 15. ročník Běhu kolem Sokolského ostrova, letos opět pod záštitou Magistrátu města i Krajského úřadu našeho kraje. Závod se vždy těší velkému zájmu, letos se sešlo 229 účastníků ve velké věkové škále. Přijíždí i mnoho odchovanců našeho oddílu a letos padly tři traťové rekordy.

Nesoutěžní  Běh s kuřetem se koná v rámci tohoto závodu od roku 2006 a letos se ho zúčastnilo 120 běžců. Pro konto nadace Pomozte dětem se na dobrovolném startovném vybralo 11.609 Kč.

Vedoucí oddílu badmintonu, br. Vokoun mi pro ročenku sdělil následující:
Více též na: www.badmintoncb.cz      

Činnost oddílu se soustřeďuje na dosažení co největší výkonnosti všech hráčů, členů oddílu od přípravky až po výkonnostní sport mládeže a dospělých. Naši hráči startují  v nejvyšších soutěži jednotlivců i družstev v ČR a startují i na významných evropských soutěžích. V extralize hostují V. Lapáček aj. Janoštík, V první lize potom A. Hadáček. V juniorské reprezentaci je J. Janoštík, v širší Daniel Dvořák. Patřil by tam i V. Lapáček, ale přednost pro perspektivu mají nejmladší nadějní hráči.

21. – 29. 11. 2017  ME U17 Praha    J. Janoštík – jednotlivci, 9. místo dvouhra, družstvo 5. místo

17. 10. 2017  MS juniorů v Indonésii   J. Janoštík – 5 výher, 2 porážky v družstvech 
                                                                    Umístění družstva na 41. místě,
                                                                    celkem 6 výher, 5 porážek ze soutěží jednotlivců 

4. – 5. 11. 2017  Mistrovství ČR jednotlivců U17, Praha 

                            Jan Janoštík – 2. místo čtyřhra, 3. místo dvouhra

11. – 12. 11. 2017  Mistrovství ČR jednotlivců U15, Klimkovice

                                 Jan Janoštík – 1. místo dvouhra, 1. místo smíšená čtyřhra

                                 Daniel Dvořák, Klára Neubauerová – 9. Až 16. místo dvouhra

9. – 10. 12. 2017  Mistrovství ČR jednotlivců U13, Liberec

                                Daniel Dvořák – 1. místo dvouhra, 1. místo čtyřhra (Rázl),

                                                              2. místo mix (Nováková)

Mezinárodní turnaje

2. – 3. 2. 2017  Mezinárodní mistrovství Kypr
                           Vojta Lapáček, J. Janoštík – 3. místa dvouhry, společně potom 3. místo čtyřhra

18. 2. 2017  Polisch junior - J. Janoštík – 3. místo dvouhra, 3. místo čtyřhra

30. 3. 2017  Nations Future Cup Slovinsko - soutěž družstev výběr ČR s J. Janoštíkem 1. místo

14. – 16. 4. 2017  Berlín Yonex Junior Cup - Janoštík – 2. místo, D. Dvořák 3. místo, dvouhry

22. – 23. 4. 2017  Hellas Junior 2017 Řecko - Vojta Lapáček – 1. místo čtyřhra

22. – 23. 4. 2017  Victor Cup Benátky - J. Janoštík – 1. místo mix (Tallu Van Coppenolle)

19. – 21. 5. 2017  Opatie Chorvatsko - J. Janoštík – 3. místo mix

9. – 11. 6. 2017  Rakousko – Daniel Dvořák - 3. místo ČM a SČ, 5. místo dvouhra

16. – 18. 6. 2017  BEC Srbsko – Jan Janoštík, 2. místo čtyřhra, 5. místo dvouhra

25. 6. 2017  Olympiáda dětí a mládeže Brno
                    Jan Janoštík (+ Švejda) – 1. místo čtyřhra, Vanesa Kryeziu (+ Šmikmátorová) – 9. místo čtyřhra

2. – 3. 9. 2017  Polisch junior U17 – Jan Janoštík – 3. místo dvouhra

9. – 10. 9. 2017  Záhřeb Youth U17 - Daniel Dvořák – 3. místo, dvouhra, 1. místo čtyřhra (+ Maňásek)

30. 9. – 1. 10. 2017  Slovak Youth U17 – J. Janoštík (+ Švejda) – 1. místo čtyřhra
 

O korfbale píše ses. Stáňa Kubešová:
Více viz: www.korfbalcb.cz

Oddíl měl v soutěžní sezóně 2016/2017 v soutěžích řízených Českým korfbalovým svazem celkem 4 družstva, z toho 3 seniorská a 1 žákovské. Výkonnostní cíl u družstev seniorů byl splněn nad očekávání. Družstvům seniorů, startujícím v nejvyšší a druhé nejvyšší korfbalové soutěži v ČR (Česká korfbalová extraliga, 1. Česká korfbalová liga) se povedl husarský kousek, který nemá v historii českobudějovického korfbalového oddílu obdoby. Obě družstva své soutěže vyhrála a stala se Mistry ČR dvou nejvyšších soutěží. Lepší umístění jsme si nemohli přát. Třetí družstvo seniorů skončilo v Korfbalové lize rezerv na konečném 2. místě a žákovské družstvo obsadilo v Korfbalové lize starších žáků U16 konečné 4. místo.

Mnoho hráčů našeho oddílu je členy reprezentačních výběrů jednotlivých věkových kategorií. Nejdůležitějšími reprezentačními akcemi pro rok 2018 je Mistrovství Evropy seniorů v Holandsku v říjnu 2018 a Mistrovství světa 2018 hráčů do 21 let v Maďarsku v červenci 2018. Pevně věříme, že hráči našeho českobudějovického korfbalového oddílu nás budou skvěle reprezentovat.


Podrobněji o některých dalších sportovních oddílech:

Oddíl roztleskávaček Hell´s cheerleaders úspěšně ukončil šestou sezónu a stále se rozrůstá – čítá 56 členů v různých věkových kategoriích. Zúčastňují se pravidelně celorepublikových i mezinárodních soutěží (bylo by složité všechny vyjmenovat). Povzbuzují i na zápasech amerického fotbalu, rádi vždy přivítáme ukázky jejich mistrovství – ať na akademiích nebo na šibřinkách či na podzim v programu při doběhu sletové štafety do ČB. Více viz: www.cheercb.jsemin.cz

Ještě jeden úspěch připomenu: Začátkem června 2017 členové týmu Hell's Cheerleaders reprezentovali Českou republiku na mezinárodní soutěži Elite Cheerleading Championship v německém Bottropu ve třech kategoriích. Pro dva týmy (seniorky a juniorky) to byla první zahraniční zkušenost a nutno říci, že závodnice odvedly skvělou práci. Veronika Váchová a Jakub Přibilík, to jsou již ostřílení mazáci a také to bylo na jejich výkonu znát. Ve velké konkurenci se umístili na skvělém 7. místě, a zároveň se kvalifikovali na Mistrovství světa malých kategorií v Orlandu, USA. Účast našich týmů finančně podpořil Jihočeský kraj.

Oddíl Ultimate Frisbee. Pro více informací o týmu lze navštívit facebookové stránky 3sb, případně webové stránky www.3sb.cz.
podle zprávy pro VH jednoty uvádím – s počtem 49 členů patří mezi největší týmy v ČR,
halovou sezónu 2017 zahájili zlatou medailí na MR v kategorii mix, ženy pak vybojovaly bronz.
Na halovém mistrovství juniorů – získali stříbro a cenu za nejférovější tým turnaje. Junioři bodovali i ve venkovní sezóně – na mistrovství juniorů získalo družstvo dívek stříbrnou a chlapci zlatou medaili.
V létě se konal v ČB již 2. ročník mezinárodního ženského turnaje The Princess Cup, tj. akce, jejíž tradici založili členové oddílu.

V září se v Č. Budějovicích konalo 16. mistrovství české republiky – ženy obhájily titul mistryň republiky, muži byli pátí.
Několik hráčů bylo vybráno do národní reprezentace, účastnili se i plážového MS.
Náš ženský tým postoupil do finále Evropské ligy v Itálii a stal se devátým nejlepším v Evropě.

Karate – starají se o početný dětský oddíl, mimo pestrého tréninku podnikají také výpravy a „kolovýlety“ i pro děti. I letos zorganizovali Kata 24 maraton, což je nepřetržité čtyřiadvacetihodinové cvičení, při kterém se střídají skupiny vyznavačů různých bojových umění, kteří se na celou dobu nastěhují do sokolovny. Chystají kurz dámské sebeobrany.
Více viz i http://www.karatesokol.cz/

O činnosti oddílu Tai-chi-chuan píše jeho vedoucí Jiří Vaněček:
Zavedli jsme pravidelně jednou měsíčně víkendové cvičební semináře Tai-chi- chuanu v prostorách naší Sokolovny. Semináře jsou volně přístupné jak pro členy Sokola, tak i zájemce z řad ostatních oddílů a veřejnosti. Naši cvičenci se účastnili mnoha domácích i zahraničních akcí ať jako lektoři, nebo i jako řadoví cvičenci. Vlastními silami  jsme si upravili klubovnu  v sokolovně, kam jsme uložili i svou rozsáhlou odbornou knihovnu.

Viz též:  http://www.infokata.cz/

Ještě doplním: V neděli 19.3.2017 oddíl Taichichuan T.J. Sokol České Budějovice pořádal doškolovací seminář s názvem „Cvičíme zdravě“ pod vedením lektorů Jaromíra Kučery (1. místonáčelník ČOS a metodik komise zdravotní TV OV ČOS) a Ludmily Rakové (místonáčelnice ČOS, vedoucí komise zdravotní TV OV ČOS).

Tance – část oddílu se věnuje americkému stepu a klasickému jazzovému stepu. Spolupracují s Klubem neslyšících v ČB a neslyšící tanečníci se stali již součástí oddílu se samostatným tréninkem. Část členů tancuje standardní a latinsko-americké tance jen pro radost.

Stolní tenis měl v tomto roce 69 řádných členů – z toho polovina je mládež a v jejím náboru pokračují. Šestnáct dětí je zařazeno do VOM, tj. vybraného oddílu mládeže, kde se jim systematicky věnují zkušení trenéři. Dospělí i mládež se zúčastňují přeborů a turnajů, dospělí bojovali v III. lize, v krajských přeborech i republikových přeborech, družstvo žen bylo přihlášeno do divize. Oddíl organizoval v uplynulém roce krajské bodovací turnaje i Vánoční turnaj.

Několik úspěšných borců z řad mládeže (ročník 2001 až 2008) o kterých pochvalně hovořil vedoucí oddílu na VH – Klára Pazderová, bratři Fišerové, Petr Čapek, Matěj Myler, Adéla Šauerová, Mikuláš Tušl, David Zdrha a Michal Brandejs.   

 

Další aktivity v jednotě:

 

Více o jednotě i na našich internetových stránkách www.sokol-cbu.cz, kde u některých oddílů najdete odkaz i na jejich vlastní internetové stránky - především sportovní oddíly mají svůj oficiální soutěžní program dle koordinace jednotlivých sportovních svazů a je nemožné sem všechno přepisovat.

O některých připravovaných akcích, především všestrannosti, informujeme nejen v sokolovnách na nástěnkách, ale směrem k veřejnosti ve vývěsních skřínkách na třech místech ve městě (sokolovny v dalších městských částech a malá skřínka přímo na hlavním náměstí). A samozřejmě v rozhlase a tisku. Píšu „některých“ – jsme velká jednota ve velkém městě, máme na 40 různých oddílů, které se scházejí na třech místech a mají svůj bohatý program. Opravdu se nedá pochytit všechno (nakonec není ani všechno mířeno k veřejnosti a svoji propagaci ve sportovních kruzích si ve sportovních oddílech obstarávají sami).

Na pozvání Magistrátu statutárního města ČB se i letos zúčastnili sokolové v krojích vzpomínkových shromáždění ve dnech 8. května a 28. října. Na pozvání Klubu vojenské historie ČB jsme tentokrát přinesli květiny 2. července i k vojenskému, tzv. Zborovskému pomníku poblíž Jihočeské vědecké knihovny v ČB – u příležitosti 100. výročí bitvy českých legionářů u Zborova.

Nezapomínáme na významná životní výročí našich členů.

Rozloučení - v roce 2017 nás opustili dva bratři, br.Karel Vopalecký (únor 2017 a br. Julius Krnínský (červen 2017). Oba se dlouhodobě zasloužili o obnovení či úspěšnou činnost jednoty i župy. Nečekaně zemřela také nedávná jednatelka naší jednoty, ses. Jitka Masopustová. Nezapomeneme!

 

 

Milada Pospíšilová, vzdělavatelka T.J. Sokol České Budějovice, březen 2018

 


T. J. SOKOL České Budějovice, Sokolský ostrov 1, tel. 724 902 989 © 2018 T. J. SOKOL České Budějovice