30.06.2022 15:57:15


Krásné výsledky našich atletů ... Více

24.06.2022 13:39:55


Smutná zpráva ... Více

17.06.2022 09:03:45


Ročenka sokolské župy Jihočeské 2021 ... Více

10.06.2022 07:15:11


Den dětí 2022 u našich nejmladších členů ... Více

 

Registrace k odběru novinek

Aktuality

Vloženo: 12.01.2020 11:40:17

Znak Sokola - nová soutěž pro děti i dospělé

Komise pro práci s mládeží a seniory Vzdělavatelského odboru ČOS připravila soutěž zaměřenou na všechny věkové skupiny. Volba padla na výtvarné ztvárnění sokolského znaku, ovšem v netradičním pojetí. Velikost, technika i materiál jsou libovolné, výtvory mohou být ve 2D i ve 3D. Každý soutěžící svůj výrobek či výtvarnou práci vyfotografuje tak, aby byla zřejmá jeho velikost. Originály se neposílají. U každé fotografie musí být napsáno jméno autora, věk, jednota a župa.

Hodnotit se bude na prvním místě originalita. Soutěžící budou rozděleni do těchto kategorií: předškolní děti, mladší žactvo, starší žactvo, dorost, dospělí a senioři, kolektiv autorů napříč kategoriemi.

Fotografie je možné posílat na e-mailové adresy marie.brunerova@seznam.cz nebo J.Rosakova@seznam.cz.

Uzávěrka soutěže Znak Sokola v netradičním pojetí je 10. září 2020. 

 

Zde je i vlastní vyhlášení soutěže:

https://www.sokol.eu/priloha/39983/vytvarna-soutez.pdf

 

 

 

 

 

Vložila: Milada Pospíšilová, vzdělavatelka jednotyT. J. SOKOL České Budějovice, Sokolský ostrov 1, tel. 724 902 989 © 2022 T. J. SOKOL České Budějovice