24.09.2023 20:44:36


Budějovický western ... Více

22.09.2023 13:25:15


Pozvánka na sletovou štafetu - ČB, neděle 24. 9. 2023 + foto ... Více

 

Registrace k odběru novinek

Aktuality

Vloženo: 6.10.2019 12:50:47

Den sportu při slavnostním otevření rekonstruované tribuny

Konal se 19. září 2019 odpoledne na stadionu na Sokolském ostrově a bylo na co koukat, co si vyzkoušet...

Naše sokolská jednota si letos připomíná dvě historické události: 150. výročí založení Sokola v Č. Budějovicích i 95 let od vybudování našeho atletického stadionu. 

Současným úspěchem je dokončení rekonstrukce tribuny. Za finanční podporu této akci děkujeme: Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, Jihočeskému kraji a Statutárnímu městu České Budějovice.    

Devatenáctého září jsme si tedy na stadionu připomněli historii na tabulích s fotografiemi, současnost na mnoha srovnávacích fotografiích a prohlédli nové prostory tribuny. Kdo by se rozhodl tribunu podpořit, může si stále adoptovat některou ze zbývajících volných sedaček. Na mnohých již najdeme štítky se jmény dárců, či věnovaných zasloužilým bratrům a sestrám na jejich památku. Těší nás, že v případě atletů často také s připomenutím jejich úspěchů, kterých na tomto stadionu ještě dávno před obnovením Sokola dosahovali.

Pamětní lípu společně zasadili milí hosté z Magistrátu ČB, zástupci Sokolské župy Jihočeské i naší jednoty. Na historický prapor jednoty připnul župní starosta pamětní stuhu, udělenou Českou obcí sokolskou u příležitosti 150. let založení jednoty. Pro návštěvníky byla k dispozici brožura vydaná k tomuto výročí se spoustou historických i novodobých fotografií – za dotaci na její vydání děkujeme Odboru kultury a cestovního ruchu Magistrátu města ČB.

Oficiality při takovéto příležitosti jsou na začátku nutné, ale zároveň se již rozbíhal další zajímavý program. S krátkými ukázkami se na centrálním pódiu představilo ve dvou blocích deset sokolských oddílů – ze všestrannosti i sportovních, komentátorka jejich činnost vždy krátce uvedla. Tleskali jsme lidským pyramidám oddílu cheerleadingu, stepovali členové oddílu tanců, také tance v podání tanečního oddílu ses. Krausové rozvířily vzduch nad pódiem, o „bobrech“ nám zazpívaly a zacvičily děti z oddílu R+D, žertovné vystoupení si připravily ženy s velkými míči (a dalším zcela „civilním“náčiním), bez dechu jsme sledovali ukázku capoeiry či vystoupení oddílu Tai - chi, fandili jsme našim předškolákům se skladbou Svátek zvířat a zatleskali i ženám ze Suchého Vrbného, které se představily ve skladbě s obručemi a dech se nám opět zatajil při sledování našich „šplhounů“ na laně.

Sokol spolu v pohybu, to je každoroční celorepubliková akce, kterou jsme v tomto roce nazvali „To dáš!“  Zde si mohli všichni, od předškoláků až po seniory, na několika stanovištích otestovat svou fyzickou zdatnost prostřednictvím jednoduchých testů.

Průběžně jste si také mohli na stanovištích po celém stadionu sami vyzkoušet pod vedením trenérů či cvičitelů něco z činnosti dalších oddílů – atletického, frisbee, pobytu v přírodě. Sokolská župa Jihočeská se prezentovala lanovými překážkami, které vytvořili a na které svědomitě dohlíželi cvičitelé oddílu PP. Členové oddílu historického šermu předvedli svou obratnost při šermování či ukázce cvičení s praporci. A také vlastně výstřely z jejich historického děla odstartovaly i ukončily celý slavnostní program.

Fotografie najdete na:  https://sokolcb.rajce.idnes.cz/

 

 

 

 

 

Vložila: Milada Pospíšilová, vzdělavatelka jednotyT. J. SOKOL České Budějovice, Sokolský ostrov 1, tel. 724 902 989 © 2022 T. J. SOKOL České Budějovice