30.06.2022 15:57:15


Krásné výsledky našich atletů ... Více

24.06.2022 13:39:55


Smutná zpráva ... Více

17.06.2022 09:03:45


Ročenka sokolské župy Jihočeské 2021 ... Více

10.06.2022 07:15:11


Den dětí 2022 u našich nejmladších členů ... Více

 

Registrace k odběru novinek

Taichichuan

 

Zaměření, název oddílu:     

sportovní oddíl - cvičení Taichi a zdravotní tělesná výchova (Zdr. Tv)

Vedoucí:

Jiří Vaněček

Kontakt:

723 514 380

 

 jirivanecekdomu@seznam.cz

Trénink, cvičení:

pondělí 19:30-21:00 h, zrcadlový sál

  středa 16:30-18:00 h, zrcadlový sál
 

čtvrtek 17:00-18:00 h, malý sál         

  pátek 19:30-21:00 h, zrcadlový sál 
Působiště:

sokolovna Sokolský ostrov - zrcadlový či malý sál (vstup podchodem)

Roční příspěvky:

Platné příspěvky pro tento rok, v úplném znění odsouhlaseném na schůzi výboru, 
jsou uvedeny v sekci Info pro členy - stanovy.

Charakteristika činnosti: 

 

 

Celoročně přijímáme nové zájemce. Informovat se můžete přímo před začátkem jednotlivých cvičení.

Vezměte sebou pohodlné oblečení a vhodnou cvičební obuv.
 

Důležité - pozvánky na akce viz:   http://www.infokata.cz
 

Aktuálně:
Počet členů se v roce 2019 téměř nezměnil – pravidelných cvičení našeho oddílu se zúčastňovalo 30 členů. Cvičilo se čtyřikrát v týdnu s různým tematickým zaměřením na Tai-chi-chuan, strečink, Zdr. Tv a nově i cvičení pro zdravé oči.

Účast cvičitelů a členů našeho oddílu na akcích roku 2019: Feldenkraisova metoda (pořádalo Oblastní středisko sportovní všestrannosti CB – dále OSSV ČB), Cvičíme zdravě – kruhový trénink pod vedením lektorů - ses.Raková, Kučerová a br. Kučera (pořádalo OSSV ČB), dále ukázka cvičení našeho oddílu při zářijovém Dnu sportu.

Konaly se semináře a letní školy v tuzemsku i zahraničí – br. Jiří Vaněček a ses. Irena Vaněčková vedli seminář pro cvičitele na téma „Tai-chi v hodinách Zdravotní Tv“ (pořádalo OSSV ČB). Br. Jiří Vaněček úspěšně absolvoval kurz Ústřední školy ČOS Praha „Cvičitel zdravotní tělesné výchovy II. třídy“. V roce 2019 oddíl uspořádal seminář:„Zdravé-oči“pod vedením lektorky Eriky Župové.

Rozšířili jsme naší knihovnu o knihy a materiály vztahující se k zdravotní tělesné výchově. Členové našeho oddílu přivítali nápad, jak podpořit rekonstrukci tribuny a adoptovali větší množství sedadel (viz též výše).

 

 

 

 

 

 

 

 

 


T. J. SOKOL České Budějovice, Sokolský ostrov 1, tel. 724 902 989 © 2022 T. J. SOKOL České Budějovice