2.06.2023 13:20:26


Svátek nejmladších sokolíků - Den dětí 2023 ... Více

23.05.2023 14:39:10


Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2022 ... Více

23.05.2023 14:31:20


V Českých Budějovicích proběhly v sobotu 13. 5. 2023 župní přebory v atletice ... Více

 

Registrace k odběru novinek

Taichichuan

 

Zaměření, název oddílu:     

sportovní oddíl - Ta-chi-chuan

Vedoucí:

Jiří Vaněček

Kontakt:

723 514 380

 

 jirivanecekdomu@seznam.cz

Trénink, cvičení:

pondělí 19:30-21:00 h

  středa 16:30-18:00 h
 

čtvrtek 17:00-18:00 h - pro začínající cvičence       

  pátek 19:30-21:00 h
   
Působiště:

sokolovna Sokolský ostrov - zrcadlový či malý sál (vstup podchodem)

Roční příspěvky:


Platné příspěvky pro tento rok, v úplném znění odsouhlaseném na schůzi výboru  

jsou uvedeny v sekci Info pro členy - stanovy.
 

Charakteristika činnosti: 

 

 

Celoročně přijímáme nové zájemce. Informovat se můžete přímo před začátkem jednotlivých cvičení.

Vezměte s sebou pohodlné oblečení a vhodnou cvičební obuv.
 

Aktuální informace:   http://www.infokata.cz

 

Taichichuan a karate

Vyznat se v problematice východních bojových umění nebo zdravotních cvičení, je pro laiky dosti náročné. Je lépe se věnovat praxi, pomocí tréninku získávat vlastní praktické zkušenosti a poznatky, a k tomu postupně přibírat i teorii, cizí poznatky teoretické (informace). Vzhledem k naší západní kulturní tradici je však vhodné poskytovat začátečníkům nějaké informace, které by jim aspoň z části osvětlily některé problémy, které je mohou tížit.

Jedním z problémů, se kterými se při našem tréninku u začátečníků setkáváme, je důvod, proč mícháme dohromady zdánlivě tak odlišné způsoby cvičení, jako jsou karate a taichichuan.

Taichi-chuan je vyloženě čínského původu. A karate je zase původu okinawského, ale nelze u něj popřít i určité čínské vlivy, neboť v minulosti probíhaly mezi Čínou a Okinawou různé obchodní a cvičební styky. V okinawském i japonském karate se prosadily hlavně zevní (tvrdé) styly, ačkoliv původní trénink, který představil Japonsku Gichin Funakoshi obsahoval i vnitřní (měkká rychlá) cvičení. Podle neurčitých zpráv, na Okinawě snad dosud v ústraní přežívá i měkká škola karate.

Když se karate rozšířilo do Japonska, záhy došlo ke kontaktu obou umění. Japonský název taichi-chuanu zní taikyoku-ken. Taikyoku-kata jsou základní formální cvičení mnoha škol karate.

Cvičení taichichuanu se věnovali i známí moderní mistři karate, jako např. Gichin Funakoshi, Shigeru Egami, Masatoshi Nakayama, Hirokazu Kanazawa a jiní, ale jejich následníci obvykle již nepříliš, a někteří se dokonce na taichichuan dívají s despektem.

Cvičení v našem oddíle taichichuanu doplňujeme i cviky z karate, zatímco v některých našich spřátelených cvičebních skupinách se tomu děje naopak. Některým začátečníkům může z počátku činit potíže poznat v obou způsobech cvičení stejný princip. Mívají často mylné představy o tom, co který způsob cvičení obnáší a rádi vynášejí předčasné úsudky. Chce to chvíli vydržet.

Hlavní charakteristikou cvičení karate pro začátečníky, jsou různá bojová postavení, která jsou fázemi určitých pohybů. Hlavní charakteristikou cvičení taichichuanu pro začátečníky je plynulý pohyb, který tvoří splývání různých fází pohybů.

Mnohé školy karate (např. goju-ryu) kombinují tvrdé pohyby s měkkými, které jsou charakteristické pro taichichuan. A zase naopak mnohé školy taichichuanu zase kombinují své měkké pohyby s tvrdými a přecházejí do stylu podobnému karate (např. chen styl).

Jako začátečníci se nesmíme obávat počátečních potíží v chápání měkké a tvrdé školy tréninku. Časem a postupem praxe jistě pochopíme nejzazší dokonalost (čín. taichi) neboli prvotní příčinu (jap. taikyoku), univerzální polaritu nebo jednotu, působení a střídání protikladů (yang a yin).

 

 

 

 

 

 


T. J. SOKOL České Budějovice, Sokolský ostrov 1, tel. 724 902 989 © 2022 T. J. SOKOL České Budějovice