6.01.2022 15:27:54


ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2022 ... Více

22.12.2021 22:15:10


Přání ... Více

9.12.2021 13:43:58


Nábor dětí do oddílu pobytu v přírodě. ... Více

11.11.2021 21:45:51


Běh kolem Sokolského ostrova 2021 ... Více


Registrace k odběru novinek

Taichichuan

 

Zaměření, název oddílu:     

sportovní oddíl - cvičení Taichi a zdravotní tělesná výchova (Zdr. Tv)

Vedoucí:

Jiří Vaněček

Kontakt:

723 514 380

 

 jirivanecekdomu@seznam.cz

Trénink, cvičení:

pondělí 19:30-21:00 h, zrcadlový sál

  středa 16:30-18:00 h, zrcadlový sál
 

čtvrtek 17:00-18:00 h, malý sál         

  pátek 19:30-21:00 h, zrcadlový sál 
Působiště:

sokolovna Sokolský ostrov - zrcadlový či malý sál (vstup podchodem)

Roční příspěvky:

Platné příspěvky pro tento rok, v úplném znění odsouhlaseném na schůzi výboru, 
jsou uvedeny v sekci Info pro členy - stanovy.

Charakteristika činnosti: 

 

 

Celoročně přijímáme nové zájemce. Informovat se můžete přímo před začátkem jednotlivých cvičení.

Vezměte sebou pohodlné oblečení a vhodnou cvičební obuv.
 

Důležité - pozvánky na akce viz:   http://www.infokata.cz
 

Aktuálně:
Počet členů se v roce 2019 téměř nezměnil – pravidelných cvičení našeho oddílu se zúčastňovalo 30 členů. Cvičilo se čtyřikrát v týdnu s různým tematickým zaměřením na Tai-chi-chuan, strečink, Zdr. Tv a nově i cvičení pro zdravé oči.

Účast cvičitelů a členů našeho oddílu na akcích roku 2019: Feldenkraisova metoda (pořádalo Oblastní středisko sportovní všestrannosti CB – dále OSSV ČB), Cvičíme zdravě – kruhový trénink pod vedením lektorů - ses.Raková, Kučerová a br. Kučera (pořádalo OSSV ČB), dále ukázka cvičení našeho oddílu při zářijovém Dnu sportu.

Konaly se semináře a letní školy v tuzemsku i zahraničí – br. Jiří Vaněček a ses. Irena Vaněčková vedli seminář pro cvičitele na téma „Tai-chi v hodinách Zdravotní Tv“ (pořádalo OSSV ČB). Br. Jiří Vaněček úspěšně absolvoval kurz Ústřední školy ČOS Praha „Cvičitel zdravotní tělesné výchovy II. třídy“. V roce 2019 oddíl uspořádal seminář:„Zdravé-oči“pod vedením lektorky Eriky Župové.

Rozšířili jsme naší knihovnu o knihy a materiály vztahující se k zdravotní tělesné výchově. Členové našeho oddílu přivítali nápad, jak podpořit rekonstrukci tribuny a adoptovali větší množství sedadel (viz též výše).

 

 

 

 

 

 

 

 

 


T. J. SOKOL České Budějovice, Sokolský ostrov 1, tel. 724 902 989 © 2021 T. J. SOKOL České Budějovice