24.09.2023 20:44:36


Budějovický western ... Více

22.09.2023 13:25:15


Pozvánka na sletovou štafetu - ČB, neděle 24. 9. 2023 + foto ... Více

 

Registrace k odběru novinek

 

ČOS


Česká obec sokolská (ČOS)  je čtvrtý nejpočetnější spolek v ČR - řečeno terminologií dle nového Občanského zákoníku (další viz Stanovy... v sekci Info pro členy), dříve občanské sdružení.  Téměř 190 000 členů se věnuje sportům, pohybovým aktivitám v oddílech sokolské všestrannosti a kulturní činnosti, především v hudebních, ve folklórních a loutkářských souborech.

 

 

ČOS má tři organizační stupně:

 

Ústřední orgány ČOS:

  1.  sjezd ČOS (je svoláván jedenkrát za tři roky)

  2.  výbor ČOS je orgán složený z vyslanců žup, dále jsou členy – náčelník, náčelnice, předseda odboru sportu a vzdělavatel. Rozhoduje v období mezi sjezdy, schází se nejméně dvakrát ročně. Výbor stanoví počet členů předsednictva ČOS (P ČOS – max. 15 členů) a volí je ze svého středu

  3. předsednictvo ČOS je statutárním orgánem ČOS, zasedá nejméně 10x ročně

 

 

 

Odbornými programovými útvary ČOS jsou tyto tři odbory:

                         odbor všestrannosti (OV), odbor sportu (OS),  vzdělavatelský odbor (VO)

 

Vzdělávacím a školícím útvarem je Ústřední škola ČOS

 

Kontrolní komise ČOS je nezávislý kontrolní orgán (pracují samostatně na všech organizačních stupních)

 

 

 

Sokolské župy:  V našem případě Sokolská župa Jihočeská 

                                         spravuje v současnosti sokolské jednoty v rámci Jihočeského kraje, 

                                        viz též www.zupajihoceska.eu

 

 

 Tělocvičné jednoty: Naše T.J. Sokol České Budějovice
                                                   patří mezi nejstarší a největší jednoty župy Jihočeské
                                                 

 

 

 

 

 

Viz též webové stránky:  www.sokol.eu   …. Oficiální webové stránky ČOS

                                           www.sokol.cz  ….   Neoficiální nezávislý informační server o Sokole

 


T. J. SOKOL České Budějovice, Sokolský ostrov 1, tel. 724 902 989 © 2022 T. J. SOKOL České Budějovice