8.11.2018 08:38:03


Běh kolem Sokolského ostrova již po šestnácté... ... Více

6.11.2018 08:42:37


Sletové suvenýry a památník ... Více

4.11.2018 23:31:43


Sokolské čtení ... Více

28.10.2018 14:49:15


Jan Janoštík má formu jako hrom. Vyhrál šestý turnaj. ... Více

18.10.2018 09:29:22


Atlet Tomáš Kratochvíl - 10. místo na olympijských hrách mládeže ... Více

Registrace k odběru novinek

 

Jednota


Základní organizační jednotkou ČOS jsou tělocvičné jednoty, nyní řečeno terminologií dle nového Občanského zákoníku - pobočné spolky hlavního spolku ČOS (další viz Stanovy... v sekci Info pro členy). Jejich vlastní činnost je organizována v jednotlivých oddílech, odborech a komisích. Jednota je právní subjekt s následujícími orgány:

 

Valná hromada jednoty

Je nejvyšší orgán jednoty. Svolává ji výbor jednoty nejméně jednou ročně, zpravidla 30 dnů po roční uzávěrce.

 

Výbor jednoty

Je statutárním orgánem. Je odpovědný valné hromadě. Řídí činnost jednoty v období mezi valnými hromadami a rozhoduje o všech věcech, které nejsou podle stanov vyhrazeny jinému orgánu. Schází se nejméně 6x do roka.

V současnosti pracuje v tomto složení:

Ing. Josef Kadlec – starosta

Stanislav Gryc – 1. místostarosta

Eva Sedláková – 2. místostarosta

Ing. Milan Pázler – jednatel

Stanislava Kubešová – hospodářka

Ing. Věra Pázlerová – náčelnice

Milada Pospíšilová – vzdělavatelka

 

Kontrolní komise jednoty

Je nezávislý orgán a v současnosti pracuje v tomto složení:

Eva Herdová - předsedkyně komise

Zdeněk Masopust – člen

Edith Šrámková - členka


 

Podrobně viz stanovy ČOS v úplném znění v sekci Info pro členy.

 


T. J. SOKOL České Budějovice, Sokolský ostrov 1, tel. 724 902 989 © 2018 T. J. SOKOL České Budějovice